ЗВІТ ПРО РОБОТУ ФОНДУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2018 РІК

24-04-2019
 1.  Інформація  про виконання Фондом комунального майна Сєвєродонецької міської ради  самоврядних повноважень:

Фондом комунального майна Сєвєродонецької міської ради в рамках здійснення повноважень орендодавця та власника майна  в процесі відчуження майна територіальної громади м. Сєвєродонецька, протягом 2018 року здійснена наступна робота:

У сфері відчуження:

 •  виготовлено 4 технічні паспорти;
 •  велась робота з комунальними підприємствами стосовно підготовки об’єктів до відчуження;
 •  проведено 4 конкурси суб’єктів оціночної діяльності, за результатами яких були визнані переможці конкурсу на право оцінки 16 об’єктів;
 •  суб’єктами оціночної діяльності  виконано 5 незалежних оцінок по визначенню вартості об’єктів відчуження та проведено їх рецензування;
 •  здійснено 8 публікацій у міських засобах масової інформації стосовно об’єктів відчуження;
 •  розглянуто та погоджено  4 проектно-кошторисної документації на поліпшення об’єктів нерухомості комунального майна переданого в оренду;
 •  підготовлено 16 комплектів документів для реєстрації права власності об’єктів нерухомості;
 •   здійснювався пошук інвесторів для залучення до процесу відчуження комунальної власності, заінтересованих у довгостроковому розвитку об’єкта відчуження;
 •   укладено два договори на проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації між організатором аукціону та операторами електронних майданчиків.          

Протягом 2018 року було відчужено 4 об’єкти комунальної власності загальною площею 485,8 кв.м. способом викупу орендарями, які здійснили за власний рахунок невід’ємні поліпшення орендованого майна, у розмірі не менш як 25% вартості майна, за яким воно передано в оренду.

В ході постприватизаційного супроводження об’єктів відчуження та роботи з документацією здійснено:

 • контроль надходження коштів від відчуження комунального майна до місцевого бюджету;
 • постійний моніторинг процесу виконання Програми відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецьк на 2018 рік;
 • підготовку письмових відповідей на звернення юридичних і фізичних осіб з питань реформування відносин власності, які відносяться до повноважень Фонду, у т. ч. по запитам правоохоронних органів.
 •  консультативно-дорадчу роботу з юридичними та фізичними особами з питань, що стосуються процесу відчуження.

У сфері управління комунальним майном та орендних відносин:

Протягом 2018 року були проведені заходи, направлені на підвищення рівня надходжень орендної плати до міського бюджету, а саме:

 • підготовка об’єктів комунальної власності до передачі в оренду, робота з організації та проведення 8 - ми конкурсів на право оренди нерухомого та індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька;
 •  укладання договорів оренди та переукладання чинних договорів оренди на новий термін (укладено 51 договір оренди та 167 додаткових угод до договорів);
 •  підготовлено 28 дозволів на оренду;
 •  розглянуто та затверджено 81 звіт про експертну оцінку майна;
 • здійснення контролю за виконанням орендарями умов 99 чинних договорів оренди (здійснено 50 перевірок цільового використання нежитлових приміщень, що надані в оренду);
 •  ведення претензійної роботи з орендарями комунального майна;
 •  здійснення процесуальних дій з метою забезпечення надходження заборгованості з орендної плати до міського бюджету. Для забезпечення стягнення заборгованості з орендної плати протягом 2018 року спеціалісти Фонду приймали участь у 11 судових засіданнях господарського суду у м. Києві та у м.Харкові.

В 2019 році планується реалізація Програми оренди об¢єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області, що затверджена рішенням Сєвєродонецької міської ради від 22.01.2019 року № 3244.

Тривала співпраця з органами виконавчої служби з метою виконання наказів Господарського суду. За участю у виконавчих діях працівників Фонду за 2018 рік повернуто 4 нежитлових приміщення.

У 2018 році фахівцями Фонду здійснювались заходи з технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності (виготовлено 22 технічних паспорта), а також з державною реєстрацією права власності за територіальною громадою м.Сєвєродонецька Луганської області  об’єктів нерухомого майна, що враховуються на балансі Фонду комунального майна та комунальних підприємств і установ міста (оформлено право власності на 31 об¢єкт).

Крім того, спеціалістами Фонду підготовлено пакети документів та здійснено заходи з державної реєстрації права господарського відіння та права оперативного управління на 30 об’єктів нерухомого майна за суб¢єктами права комунальної власності.

На виконання повноважень власника по управлінню  підприємствами, установами та організаціями, що засновані на власності територіальної громади міста Сєвєродонецька, здійснювався контроль за обліком та станом основних засобів, що враховані на балансах суб’єктів права комунальної власності, за дотриманням нормативних та технічних вимог при їх списанні (підготовлено 36 наказів Фонду комунального майна  на списання комунального майна).

Протягом 2018 року підготовлено 15 проектів контрактів про призначення керівників комунальних підприємств, установ та організацій.

Здійснювався збір та підготовка документів, які надаються Сєвєродонецькою міською радою, Фондом комунального майна та іншими розпорядниками інформації за запитами про публічну інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також за запитами Національної поліції України, Сєвєродонецької місцевої прокуратури, інше.

Виконувалась робота з підготовки для  розгляду на пленарних засіданнях Сєвєродонецької міської ради проектів рішень, зокрема з питань: затвердження Статутів комунальних підприємств та внесення змін до них, передачі  комунального майна  територіальної громади  м. Сєвєродонецька Луганської області у державну власність, надання дозволів на безоплатне користування комунальним майном, передачі комунального майна суб’єктам господарювання комунальної форми власності, ліквідації підприємств та установ комунальної форми власності, тощо.

Також готувались проекти рішень виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради щодо передачі комунального майна суб’єктам господарювання комунальної форми власності, встановлення розмірів оплати праці керівникам комунальних підприємств, тощо.

Підготовлено 54 проекти розпоряджень міського голови, в тому числі з кадрових питань, про встановлення надбавок за інтенсивність праці та особливий характер роботи керівникам комунальних підприємств та установ.

Щоквартально, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста, які враховуються на балансі Фонду комунального майна відновлювалась інформація на єдиному держаному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UA щодо переліку вільних нежитлових приміщень, які потенційно можуть бути надані в оренду, що давало можливість вільного доступу до ознайомлення з цією інформацією зацікавленим юридичним чи фізичним особам та перелік об’єктів комунальної власності, які передані в оренду.

Протягом 2018 року, відповідно до наданих повноважень спеціалісти Фонду готують пакети документів на розгляд Сєвєродонецької міської ради щодо ліквідації підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, є членами ліквідаційних комісій з припинення КП «Пиріжкова «Енергетик», КП «Сєвєродонецькархпроект», КП «Технагляд», КУ «Сєвєродонецький молодіжний центр праці», КП «Сєвєродонецьке державне комунальне оптово-роздрібне підприємство», КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» та КП «Сєвєродонецька ритуальна служба», а також комісії з реорганізації КУ «Сєвєроднецький центр первинної медико-санітарної допомоги», КП «Єдиний розрахунковий центр м. Сєвєродонецька». У 2018 році процедури припинення КУ «Сєвєродонецький молодіжний центр праці», КП «Пиріжкова «Енергетик» завершені, про що внесені відповідні записи до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Також фахівці Фонду брали участь: у комісіях з передачі комунального майна  територіальної громади м. Сєвєродонецька (нерухоме майно за адресою: вул. Ломоносова, 19, вул. Жовтнева, 7).

Спеціалісти Фонду представляли інтереси Фонду комунального майна, який є уповноваженою особою власника комунального майна в ході створення об´єднання співвласників багатоквартирного будинку, на 7-ми установчих зборах, де приймалися  рішення про створення об´єднання співвласників багатоквартирного будинку та затверджувалися їх Статути.

У сфері аналізу діяльності комунальних підприємств, установ та організацій територіальної громади м. Сєвєродонецька:

- здійснювалась організація роботи балансової комісії. Проведено 7 засідань балансової комісії, на яких розглянута фінансово-господарська діяльність 33-х комунальних підприємств, установ та організацій територіальної громади                                        м. Сєвєродонецька, складено 7 протоколів її засідань;

- здійснювався контроль за надходженням фінансової звітності комунальних підприємств та установ Сєвєродонецької міської ради відповідно до Порядку подання фінансової звітності підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька, затвердженого рішенням виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради №1694 від 13.12.2011 року;

- щоквартально проводився аналіз діяльності комунальних підприємств територіальної громади м. Сєвєродонецька.

- щоквартально на єдиному держаному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UA оприлюднювалась фінансова звітність комунальних підприємств територіальної громади м. Сєвєродонецька.

Протягом 2018 року Фондом комунального майна Сєвєродонецької міської ради підготовлено длярозгляду на пленарних засіданнях Сєвєродонецької міської ради77 проектів рішень, зокрема з питань:

- щодо затвердження Програми відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади  м. Сєвєродонецьк за 2018 рік;

- щодо затвердження звітів про виконання  Програми відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецьк за 1 квартал 2018 року та 1 півріччя 2018 року;

- щодо внесення змін в Програму відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецьк за 2018 рік, та виключення відчужених об’єктів з із переліку об’єктів комунальної власності;

- щодо затвердження Програми оренди об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області  на 2019 рік

- про згоду на прийняття в дар у комунальну власність територіальної громади міста Сєвєродонецька Луганської області майна  від ГС «Федерація футболу України»;

- про затвердження звіту про виконання Міської програми розвитку діяльності комунального підприємства «Комбінат шкільного харчування» Сєвєродонецької міської ради на 2017 рік;

- про затвердження звіту про виконання Програми підтримки  ПрАТ «Сєвєродонецька міська друкарня» на 2017 рік;

- про затвердження Міської програми  сприяння розвитку діяльності комунального підприємства «Комбінат шкільного харчування» Сєвєродонецької міської  ради на 2018 рік; 

- про припинення комунальної установи «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Сєвєродонецький  центр первинної медико-санітарної допомоги» Сєвєродонецької міської ради;

- про затвердження  передавального акту майна, прав та обов’язків  комунальної установи «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» до правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги»   Сєвєродонецької міської  ради;

- про припинення юридичної особи – комунального підприємства «Єдиний розрахунковий центр м.Сєвєродонецька» шляхом приєднання до комунального підприємства «Житлосервіс «Світанок»;

- про затвердження переліку нерухомого майна територіальної громади м. Сєвєродонецька, закріпленого за суб¢єктами  права комунальної власності

- про надання у строкове безоплатне користування нежитлового приміщення  за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 25 Луганській обласній організації Українського Товариства сліпих

- затвердження Статутів комунальних підприємств та внесення змін до них;

- внесення змін у склад комісій з ліквідації комунальний підприємств;

-щодо погодження розрахунків амортизаційних відрахувань, наданих Концесіонером – ТОВ «ТАУН СЕРВІС»;

- щодо погодження планів заходів щодо використання амортизаційних відрахувань, нарахованих на об'єкт концесії - цілісний майновий комплекс  КП «Сєвєродонецькводоканал», наданий у концесію ТОВ «ТАУН СЕРВІС»;

- щодо затвердження звітів про виконання планів заходів щодо використання амортизаційних відрахувань, нарахованих на об'єкт концесії - цілісний майновий комплекс КП «Сєвєродонецькводоканал», наданий у концесію ТОВ «ТАУН СЕРВІС».

В тому числі, Фондом комунального майна Сєвєродонецької міської ради підготовлено на розгляд та затвердження Сєвєродонецькою міською радою наступні  регуляторні акти:

- «Про затвердження Положення про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька, переданого у концесію, а також поліпшеного, створеного, придбаного на виконання умов концесійного договору, яке враховується на балансі концесіонера»;

- «Про затвердження Порядку визначення способу відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецьк, що передані в оренду юридичним і фізичним особам»;

- «Про затвердження Положення про порядок продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька на електронних аукціонах»;

- «Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька на електронних аукціонах».

Підготовлено 26 проектів рішень виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради:

 • про передачу комунального майна територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області з балансу на баланс суб’єктів господарювання комунальної форми власності;
 • щодо встановлення розмірів оплати праці керівникам комунальних підприємств;
 • про виконання рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради «Про результати роботи балансової комісії з аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, установ та організацій територіальної громади м. Сєвєродонецька за 2016 рік»;

- про внесення зміндо рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради від 21.02.2012 р. № 234 «Про затвердження Методики фінансово-господарського аналізу діяльності комунальних підприємств, організацій та установ територіальної громади м. Сєвєродонецька»;

- про результати роботи балансової комісії з аналізу фінансово-господарської діяльностікомунальних підприємств, установ таорганізаційтериторіальної громади м. Сєвєродонецька за 2017 рік;

- про виконання рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради          від 25.06.2018 року № 397 «Про результати роботи балансової комісії з аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, установ та організацій територіальної громади м. Сєвєродонецька за 2017 рік».

Підготовлено 65 розпорядженнь міського голови:

- щодо призначення та звільнення керівників комунальних підприємств та установ міста;

- щодо встановлення надбавки до посадових окладів та погодження премій керівникам;

- щодо організації роботи балансової комісії з аналізу фінансово-господарської діяльностікомунальних підприємств, установ таорганізаційтериторіальної громадим. Сєвєродонецька за 2017 рік.

Підготовлено 15 проектів контрактів про призначення керівників комунальних підприємств, організацій та установ територіальної громади м. Сєвєродонецька.

За період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. до Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської ради надійшло та було опрацьовано:

831 контрольна картка загального відділу Сєвєродонецької міської ради (з них 5 запитів на інформацію);

71 вхідний документ, що надійшов з приймальні зі звернення громадян (з них 19 запитів на інформацію);

1171 вхідний документ Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської ради (з них 3 запити на інформацію).

Зареєстровано 1209 вихідних листів Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської ради.

За результатами діяльності Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської ради протягом 2018 року сума грошових надходжень до міського бюджету склала5 808,96 тис. грн., до державного бюджету – 450,1 тис. грн., разом – 5358,86 тис. грн., в т.ч.:

- від оренди – 2058,9 тис.грн., в т.ч. до міського бюджету – 1793,3 тис.грн.;

- від відчуження комунального майна – 641,5 тис. грн., в т.ч. до міського бюджету – 534,6 тис.грн.;

- від концесії – до міського бюджету 3108,56 тис. грн.

 

ІІ.  У 2018 році делегованих повноважень згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради не здійснював.

 

ІІІ. Інформація про виконання загальних повноважень, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, дорученнями  та розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови:

Фондом комунального майна Сєвєродонецької міської ради, як органу уповноваженого за здійсненням контролю за виконанням умов Концесійного договору № 1 від 07.07.2009 року, укладеного між Сєвєродонецькою міською радою та ТОВ «ТАУН СЕРВІС», протягом 2018 року здійснена наступна робота:

У сфері концесійних відносин:

Здійснена робота з контролю за виконанням умов Концесійного договору № 1від 02.07.2009 року на об¢єкт комунальної власності  територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської обл. – цілісний майновий комплекс  КП «Сєвєродонецькводоканал»:

 • контроль за своєчасністю надходження концесійних платежів за право управління  об¢єктом концесії. До міського бюджету протягом 2018 року надійшло 3 108,56 тис.грн.  концесійних платежів;
 • контроль за своєчасністю надходження розрахунків амортизаційних відрахувань і планів заходів щодо використання амортизаційних відрахувань та звітів щодо виконання планів заходів щодо використання амортизаційних відрахувань; звітів про виконання умов концесійного договору. Протягом 2018 року Концесіонером за рахунок амортизаційних відрахувань здійснено поліпшень об¢єкту концесії на суму  1159,13 тис.грн.
 • контроль за здійсненням ТОВ «ТАУН СЕРВІС» страхування об¢єкту концесії та майна переданого у концесійне користування протягом дії концесійного договору;
 • перевірка документів та надання дозволу на списання  основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів (підготовлено 3 накази на списання основних засобів, матеріалів та запасних частин та перевірено звіти про списання майна, що надане в концесійне користування та є комунальною власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька);
 • контроль за надходженням звітів про виконання ТОВ «ТАУН СЕРВІС» умов концесійного договору.