ІНФОРМАЦІЯ Фонду коммайна Сєвєродонецької міськради про оголошення конкурсу на право оренди нерухомого майна, що є власністю територіальної громади міста Сєвєродонецька

10-07-2019

ІНФОРМАЦІЯ

Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської ради

про оголошення конкурсу на право оренди нерухомого майна, що є власністю територіальної громади міста Сєвєродонецька Луганської області.

 

Об'єкт № 1. Нежитлове приміщення загальною площею 102,0 кв.м.

Адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 70-а.

Об’єкт оренди перебуває на балансі КП «Житлосервіс «Світанок».

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою становить 145 292,00  грн.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – липень 2019 року (без індексу інфляції за червень, липень 2019 р.), при використанні об’єкта для розміщення складу (орендна ставка 20 %) визначено відповідно до вимог чинного законодавства і становить   2996,00 грн. (з ПДВ).

 

Об'єкт № 2. Нежитлове приміщення загальною площею 112,9 кв.м.

Адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова,  буд. 1а/59.

Об’єкт оренди перебуває на балансі Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської ради.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою становить 151080,00 грн.

Мета використання об’єкта визначається за пропозиціями учасників конкурсу з відповідним коригуванням стартового розміру орендної плати.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – липень 2019 року (без індексу інфляції за червень, липень 2019 р.),  визначено відповідно до вимог чинного законодавства  в діапазоні орендних ставок  від 2% до 100%, що в грошовому еквіваленті становить  від 312,0 грн. до            15577,0 грн.  (з ПДВ).

 

Об'єкт № 3. Нежитлова будівля загальною площею 229,0 кв.м. зі спорудами

Адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. Юності, 2 д

Об’єкт оренди перебуває на балансі Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської ради.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою становить 150 090,00 грн.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – липень 2019 року (без індексу інфляції за червень, липень 2019 р.), при використанні об’єкта для розміщення складу (орендна ставка 20 %) визначено відповідно до вимог чинного законодавства і становить   3384,00 грн. (з ПДВ).

 

Об'єкт № 4. Нежитлове приміщення загальною площею 285,7 кв.м..

Адреса: м.Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 48-б/49.

Об’єкт оренди перебуває на балансі Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської ради.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою становить 225 105,00 грн.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – липень 2019 року (без індексу інфляції за червень, липень 2019 р.), при використанні об’єкта для розміщення офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету (орендна ставка 18 %) визначено відповідно до вимог чинного законодавства і становить 4470,00  грн. (з ПДВ)

 

Об'єкт № 5. Нежитлове приміщення загальною площею 270,3 кв.м.

Адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 13а/147.

Об’єкт оренди перебуває на балансі Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської ради.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою становить 373 353,00 грн.

Мета використання об’єкта визначається за пропозиціями учасників конкурсу з відповідним коригуванням стартового розміру орендної плати.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – липень 2019 року (без індексу інфляції за червень, липень 2019 р.), визначено відповідно до вимог чинного законодавства  в діапазоні орендних ставок  від 2% до 100%, що в грошовому еквіваленті становить  від 752,0 грн. до            37597,0 грн.  (з ПДВ).

 

 

Основні умови конкурсу.

1.    Збереження цільового використання об’єктів оренди, що зазначене при визначенні стартового розміру орендної плати по кожному об’єкту.

2.    Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно зі стартовим.

3.    Своєчасна сплата орендної плати з урахуванням її індексації (у відповідності зі ст.10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у строк, визначений у договорі оренди.

4.    Строк дії договору – 2  роки 11 місяців.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» на підставі пропозицій учасника конкурсу термін дії договору може бути встановлений 5 років.

5.    Страхування орендованого майна протягом одного місяця з дати укладання договору оренди на суму не меншу, ніж вартість визначена незалежною оцінкою, на користь балансоутримувача у порядку, визначеному законодавством, на весь термін дії договору оренди.

6.    Заборона суборенди майна.

7.    Забезпечити належний санітарний, екологічний стан, прибирання та упорядкування прилеглої території та приміщень.

8.    Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати вимоги правил електроенергетичної, пожежної та охоронної безпеки орендованого майна, а також дотримання нормативно-правових актів щодо вимог експлуатації об’єктів оренди.

9.    Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого майна без відшкодування Орендодавцем витрат на його здійснення.

10.  Забезпечувати належний технічний стан обладнання водопостачання, каналізації та теплопостачання. Протягом місяця з моменту підписання договору на оренду приміщення укласти з експлуатуючими організаціями угоди щодо споживання електроенергії, води, теплової енергії та інших комунальних послуг.

11.  Зобов’язання орендаря в разі припинення або розірвання договору повернути орендоване майно у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря. 

12.  Своєчасне оформлення документів та  внесення плати за користування землею.

13.  Невідꞌємні поліпшення орендованого майна здійснюються тільки за умови обов’язкового попереднього письмового погодження з  орендодавцем.

14.  У разі припинення або розірвання договору оренди, невідꞌємні поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів (як з дозволу, так і без дозволу орендодавця) є комунальною власністю територіальної громади міста і компенсації не підлягають.

15.  Переможці конкурсу відшкодовують вартість публікації інформації про термін та умови проведення конкурсу на право оренди майна, що є власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька в друкованих засобах масової інформації згідно наданих Фондом комунального майна Сєвєродонецької міської ради розрахунків.

16.  Переможці конкурсу по об’єктам 1, 2, 5 відшкодовують витрати на здійснення експертної оцінки та рецензії.

 

Інформація про термін та умови проведення конкурсу на право оренди майна, що є власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька, публікується в друкованих засобах масової інформації та на сайті Сєвєродонецької міської ради

 

Для участі у конкурсі на розгляд конкурсної комісії подаються наступні документи:

І. заява на участь у конкурсі ( в  т.ч. інформація  про засоби зв'язку з претендентом).

ІІ. пропозиції щодо виконання умов конкурсу (в окремому конверті з надписом “На конкурс”,  із засвідчувальним підписом учасника конкурсу);

ІІІ. відомості про претендента:

- для юридичної особи:

1) копії установчих документів;

- для фізичної особи-підприємця та для фізичної особи, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності:

1) завірену копію документа, що посвідчує особу;

2) копія ідентифікаційного коду. 

Пропозиції претендента подаються до каб.14  Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської ради, де здійснюється реєстрація вхідної документації (в окремому конверті з надписом “На конкурс”, із         засвідчувальним підписом учасника конкурсу).

Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за 5 днів до проведення конкурсу.

 

Конкурс буде проведено через 30 днів після опублікування інформації в газеті “Анонс-ТВ” за адресою:м. Сєвєродонецьк, б. Дружби Народів,32, кімната 14.

Ознайомитися з об’єктами та подати документи на конкурс можна за адресою:

м. Сєвєродонецьк, б. Дружби Народів,32, кімната 14, 26, 29.

Довідки за телефоном: 4-41-15, 4-30-71, 4-42-84.