Фінансове управління Сєвєродонецької міської ради

07-10-2016

Фінансове управління Сєвєродонецької міської ради це самостійний виконавчий орган, підзвітний і підконтрольний міській раді і Департаменту фінансів облдержадміністрації (в частині делегованих повноважень), та підпорядкований виконавчому комітету міської ради і міському голові.   

(Основні завдання) - Основними завданнями фінансового управління є:

  • розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансово-бюджетного планування та фінансування видатків;
  • розроблення в установленому порядку проекту  бюджету міста;
  •  організація роботи, пов’язаної зі складанням, управлінням та виконанням  міського бюджету, координацією діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
  •  інформування громадськості щодо бюджетного процесу, згідно із законодавством.

 

   Функції фінансового управління:

1) здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету;

2)  визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовуються для підготовки бюджетних запитів  і розроблення проекту міського бюджету та прогнозу бюджету міста на наступні за плановим два бюджетні періоди, загальний рівень доходів, видатків бюджету, дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складання проекту міського бюджету;

3) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди для підготовки проекту міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, встановлює термін та порядок їх подання;

4)  здійснює оцінку відповідності бюджетному законодавству бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, проектів кошторисів для складання розпису міського бюджету;

5) здійснює аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, стосовно його відповідності меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів;

6) здійснює оцінку виконання результативних показників бюджетних програм та відповідності звітності головних розпорядників бюджетних коштів показникам установленим рішенням міської ради „Про міський бюджет” (після впровадження програмно-цільового методу щодо місцевих бюджетів);

7) складає проект про міський бюджет та готує відповідні матеріали, що до нього додаються;

8) здійснює підготовку аналітичних матеріалів до рішення про міський бюджет;

9) аналізує обсяги дебіторської та кредиторської заборгованостей, причини їх виникнення та готує пропозиції щодо їх погашення;

10) складає розпис міського бюджету згідно з бюджетними призначеннями та вносить зміни до нього;

11)  вносить зміни до розпису міського бюджету за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат міського бюджету;

12)  разом із головними розпорядниками бюджетних коштів затверджує паспорти бюджетних програм;

13)  затверджує лімітні довідки про бюджетні асигнування;

14)   формує проект річного звіту про виконання міського бюджету та здійснює його публічне представлення;

15)   здійснює передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету за рішенням міської ради, виконавчого комітету;

16)   погоджує основні напрямки контрольно-ревізійної роботи з відділом по контролю та ревізії департаменту з юридичних питань та контролю міської ради;

17)   погоджує кошториси і штатні розписи бюджетних установ;

18)  готує за участю заінтересованих органів виконавчої влади експертні висновки до рішень міської ради щодо їх впливу на показники бюджету (з обов’язковим визначенням вартості величини такого впливу), можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, і пропозиції щодо їх розгляду;

19) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на фінансове управління міським головою.

 (Повноваження) - Фінансове управління для виконання покладених на нього завдань має право:

1)      Одержувати в установленому законодавством порядку:

  • від головних розпорядників бюджетних коштів, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для складання, розгляду, затвердження  і виконання міського бюджету, розпису міського бюджету, прогнозу міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди та аналізу виконання бюджетів, що входять до складу зведеного бюджету міста;
  •  від виконавчих органів, розпорядників бюджетних коштів інформацію про здійснення внутрішнього фінансового контролю і внутрішнього аудиту;

2)  зупиняти  у межах своїх повноважень здійснення фінансування бюджетних асигнувань у випадках, передбачених законодавством;

3)  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 (Структура) Фінансове управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

Начальник має двох заступників які призначаються на посади на конкурсних засадах і звільняються за розпорядженнями міського голови.

Структура апарату фінансового управління затверджується начальником фінансового управління і складається з:

  • бюджетний відділ у складі відділу (сектор з соціального захисту);
  •  відділ фінансів;
  • відділ обліку та звітності;
  •  група програмування.

 (Адреса)  бульвар Дружби Народів, 32,  м. Сєвєродонецьк, Луганської обл., 93400, Україна,
Тел.: (06452) 4-41-31. Факс: (06452) 4-24-73
E-mail: 
gorfoatsdtcom [dot] lg [dot] ua ()

 

(Розклад роботи) з 8.00 – 17.00, перерва з 12.00 до 13.00.

Багринцева Марина Іванівна – начальник фінансового управління, 4-41-31.

Черних Поліна Миколаївна – заступник начальника-начальник відділу фінансів,  4-03-58.

 

Люманова Тетяна Федорівна – заступник начальника-начальник бюджетного відділу 4-40-96.