Порядок складання та подання запитів на інформацію

11-05-2016
 1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи на ім’я міського голови або його заступників, секретаря ради та керуючого справами виконкому в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або надсилання поштою, електронною поштою, факсом або телефоном.
 2. Запит на інформацію подається у довільній формі або шляхом заповнення спеціальної форми, затвердженої розпорядженням міського голови №261. (Форма та розпорядження розміщені в цьому розділі, форму запиту також можна отримати в каб. 19, 24, 47, 87 міської ради за адресою: бульвар Дружби Народів, 32).
 3. Запит на інформацію повинен містити:
  - прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  - загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит;
  - підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
 4. Запит на інформацію може бути подано особисто на ім’я міського голови через кабінет  87 – для юридичних осіб, в робочий час згідно з правилами внутрішнього розпорядку міської ради та через кабінет 19 - для фізичних осіб з понеділка по четвер з 8-00 до 17-00.  Перерва з 12-00 до 13-00.

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

 1. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може особисто подати письмовий запит, його оформляє посадова особа, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
 2. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номеру запиту. Така копія повертається запитувачу.