Порядок встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України

31-05-2016

20 жовтня 2014 року Верховною Радою України був ухвалений Закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
Прийняття цього закону є важливим для вимушених переселенців, він встановлює гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб, а також дозволяє захистити людей від дискримінації і примусового повернення.

Але й досі залишаються проблемними та актуальними питання, щодо встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, так як законодавством України немає визначеного порядку реєстрації народження та смерті громадян з окупованої території.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 року №1085-р. «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» визначено, що на території населеного пункту, де народилась або померла людина, діяльність державних органів влади України, в т. ч. органів державної реєстрації актів цивільного стану України припинена та фактично не здійснюється.

Отримати документи, що підтверджують факт народження, смерті за зразками чинного законодавства України, здійснити реєстрацію факту народження або смерті та отримати відповідне свідоцтво про народження або смерть не є можливим.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» - за відсутності документа закладу охорони здоров'я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження або смерті, підставою для проведення державної реєстрації актів цивільного стану є рішення суду про встановлення факту народження або смерті особи в певний час.

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до ст. 257-1 Цивільного процесуального кодексу України «Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України».

Згідно з цим законом, заяву про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника.

Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території України.

У заяві повинно бути зазначено:

1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;

2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

3) докази, що підтверджують факт.

До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

Рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути оскаржено в загальному порядку, встановленому ЦПК. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Копія судового рішення видається особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи.

Сєвєродонецький міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги