ГУ Держпраці інформує про трудові права військовослужбовців

20-12-2019

Одним з найважливіших напрямків у роботі Головного управління Держпраці у Луганській області є захист трудового права військовослужбовців.

Чинним законодавством передбачено низку правових норм, які регулюють трудові права працівників, що проходять строкову військову службу,  військову службу за контрактом, за призовом під час мобілізації, на особливий період.

З метою недопущення порушення трудових прав працівників зазначеної категорії, Головне управління Держпраціу Луганській області привертає увагу на основні норми законодавства у цій сфері.

Так,відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України]]>“Про військовий обов’язок і військову службу”]]> і ]]>“Про альтернативну (невійськову) службу”]]>]]>“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”]]>, надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до ]]>Закону України]]> «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців» та гарантії, визначені у ]]>частині третій]]> цієї статті, зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від

строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

Гарантії, визначені у частині третій цієї статті, в частині збереження місця роботи, посади не поширюються на осіб, які займали виборні посади в органах місцевого самоврядування та строк повноважень яких закінчився.

Статтею 10 Закону України „Про відпустки“ визначено, що щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються особам, звільненим після проходження строкової військової, служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання.

Статтею 16-2Закону України „Про відпустки“ встановлено, щоучасникам   бойових   дій,   інвалідам   війни, статус яких визначений Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх   соціального   захисту”,   надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.  

Звертаємо увагу, що у приміщенні Головного управління Держпраці у Луганській області створений інформаційно-консультативний (дорадницький) пункт, при управлінні з питань праці. Посадовими особами управління з питань праці надаються роз’яснення стосовно додержання законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб на підприємствах та інше.