До уваги роботодавців!

28-04-2021

На виконання вимог статті 48, пункту 4 частини 3 статті 50 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI Мінекономіки затвердило форму звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці» (далі — форма звітності № 4-ПН) та Порядок її подання наказом від 18.03.2021 № 563. Відповідно, з цієї ж дати втратить чинність Форма звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядок її подання, затверджені наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 № 317, які діють зараз.

Форму звітності № 4-ПН заповнюватимуть підприємства, установи та організації в разі запланованого масового вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у т. ч. ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.  Інформацію подаватимуть не пізніше ніж за 2 місяці до вивільнення та не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення в разі звільнення держслужбовців відповідно до п. 1 та 1-1 ч. 1 ст. 87 Закону України «Про державну службу» до міських, районних і міськрайонних центрів зайнятості та філій регіональних центрів зайнятості.  У разі, якщо останній день строку припаде на вихідний, святковий або інший неробочий день, звіт можна буде подати у перший після нього робочий день.  Форму звітності № 4-ПН подаватимуть:  в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису;  у паперовому вигляді — засвідчену підписом керівника або особи, відповідальної за подання інформації.

З повагою, Сєвєродонецький  міський центр зайнятості!