ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта - Рішення Сєвєродонецької міської ради Луганської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» від 12.06.2019р

10-06-2021

1.

Вид та назва регуляторного акта

Рішення Сєвєродонецької міської ради Луганської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» від 12.06.2019р. № 3712

Якщо до 15 липня орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, такі податки та/або збори справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів (пп. 12.3.5 п. 12.3 ст.12), тому рішення Сєвєродонецької міської ради від 12.06.2019р. № 3712 є чинним до прийняття нового.

2.

Дата прийняття  рішення

Дата набрання чинності рішення

12 червня  2019 року

 

01 січня 2020 року

3.

Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності

Фінансове управління Сєвєродонецької міської Військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

4.

Цілі прийняття акта

Прийнятий регуляторний акт спрямований на:

 • Виконання вимог чинного законодавства, а саме ст. 10, 12, 266 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»;
 • Встановлення доцільних і обґрунтованих розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та пільг з цього податку;
 • Забезпечення надходжень з зазначеного податку до бюджету міста, що є передумовою фінансування програм соціально-економічного розвитку міста;
 • Забезпечення відкритості, прозорості дій органу місцевого самоврядування.

5.

Строк виконання заходів з відстеження регуляторного акта

Заходи з повторного відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей акт, не встановлено більш ранній строк, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей.

6.

Тип відстеження регуляторного акта

Здійснюється повторне відстеження результативності регуляторного акта.

7.

Методи одержання результатів відстеження

Статистичний аналіз показників надходжень до міського бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

8.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акту були визначені такі показники результативності:

 • розмір надходжень до бюджету міста;
 • кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

9.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 •  

1 кв. 2019 р.

1 кв.2020 р.

1 кв.2021

Кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – фізичних осіб, з них власників:

 

 

 

 • житлової нерухомості;

4514

4514

4029

 • нежитлової нерухомості;

1185

1185

1411

Кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – юридичних осіб, з них власників:

 

 

 

 • житлової нерухомості;

21

21

11

 • нежитлової нерухомості;

206

206

230

Сплачено податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – фізичних осіб, з них власників:

 

 

 

 • житлової нерухомості;

37 767

52 690

25 599

 • нежитлової нерухомості;

204 630

178 311

253 918

Сплачено податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – юридичних осіб, з них власників:

 

 

 

 • житлової нерухомості;

77 319

101 253

23 409

 • нежитлової нерухомості;

2 876 788

1 652 029

3 889 795

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаного з державним регулюванням

50%

50%

50%

10.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

При порівнянні показників результативності акту за 1 квартали 2019, 2020 та 2021 років встановлено,  що сплата податку на нерухоме майно до бюджету за групами платників та типами нерухомості як зменшилися так і збільшилися. Слід зазначити, що  ставка податку на нерухоме майно в зазначені періоди не змінювалась та залежала лише від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року та зростання якої у порівнянні з попереднім роком склало в 2020 році – 113,2%, у 2021 році – 127,0%. Тому, на зазначені показники результативності акту  також мали вплив: надмірно сплачені суми податку, наявність податкового боргу з податку на нерухоме майно, створення Сєвєродонецької міської територіальної громаду, що змінило кількісний та якісний склад платників податку.

Прийняття цього регуляторного акту дозволяє забезпечити досягнення визначених цілей державного регулювання, упорядкує відносини між органами місцевого самоврядування та юридичними і фізичними особами з питань сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збільшує надходження коштів до міського бюджету, що надає можливість збільшити витрати на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень. У з’язку зі створенням Сєвєродонецької міської територіальної громади, до складу якої входить місто Сєвєродонецьк та деякі села та селища Луганської області, виникла необхідність встановлення ставок та пільг з податку на нерухоме майно для території усієї громади.

 Правила використання матеріалів сайту