ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПОВТОРНОГО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ Рішення Сєвєродонецької міської ради від 22 грудня 2017 року №2113 «Про затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що є власністю територіальної громади м. Сє

21-12-2019

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПОВТОРНОГО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 

м. Сєвєродонецьк                                                   10 грудня 2019 року

 

  1. Вид та назва регуляторного акта.

Рішення Сєвєродонецької міської ради від 22 грудня 2017 року №2113 «Про затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що є власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області».

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради.

  1. Цілі  прийняття  акта

Цілями затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що є власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області, є дотримання принципів підвищення ролі соціальних пріоритетів у використанні нерухомого майна, підтримка малого і середнього бізнесу в умовах ринкової економіки, упровадження диференційованих підходів до розрахунку орендної плати, забезпечення прозорості і доступності Методики розрахунку орендної плати.

  1. Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів - з 01січня 2019 року по 30листопада 2019 року 

  1. Тип  відстеження

Повторне

  1. Методи  одержання  результатів  відстеження

Аналіз показників результативності  регуляторного акту.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

- сума надходжень від орендної плати до міського  бюджету;

- кількість укладених договорів оренди за період з01 січня 2019 року по 30 листопада 2019 року, у тому числі з бюджетними організаціями, установами.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Показники результативності

з 05.02.18 р. по 30.09.18р .

(10 місяців)

з 01.01.19 р. по 01.11.19 р.

(10 місяців)

Кількість укладених договорів оренди

67

58

Надходження від орендної плати до міського бюджету, тис. грн

834479,6

1494160,85

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення Сєвєродонецькоїміської ради №2113 «Про затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що є власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області» показує досягнення визначених цілей прийняття акту.Застосування існуючої Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, орендних ставок за використання комунального нерухомого майна слід вважати доцільним та економічно обґрунтованим.

 

Заступник міськогоголови,

Начальник Фонду комунального

майнаСєвєродонецькоїміської ради                      Олександр Ольшанський