ЗВІТ про базове відстеження результативності рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради № 627 від 25.09.2018р. «Про  затвердження Порядку розміщення торгових майданчиків на території міста Сєвєродонецька»

16-05-2019

1. Вид та назва регуляторного акта:

  Рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради № 627 від 25.09.2018р. «Про  затвердження Порядку розміщення торгових майданчиків на території міста Сєвєродонецька».

2. Назва виконавця заходів з відстеження:  

  Відділ земельних відносин та архітектури Департаменту землеустрою, містобудування та архітектурно-будівельного контролю Сєвєродонецької міської ради

3. Цілі прийняття акта:

  Основною метою прийняття Порядку розміщення торгових майданчиків є створення сучасного правового  простору для розміщення торгових майданчиків, який буде відповідати потребам суб’єктів господарювання, територіальної громади міста Сєвєродонецька  та формування цілісного естетичного середовища міста.

Впровадження єдиної цілісної впорядкованої та прозорої системи у цій сфері дозволить:

 • організувати взаємодію між суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування.
 • запровадити єдину форму документа, відповідно до якого повинні розміщуватись літні та всесезонні майданчики;
 • підвищити рівень благоустрою міста;
 • сприятиме створенню нових місць відпочинку для громадян міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження: 2018 рік

5. Тип відстеження:  базове

6. Методи одержання результатів відстеження:

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта  використаний статистичний метод одержання результатів  відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних:

Аналіз результативності дії зазначеного рішення виконавчого комітету міської ради здійснюватиметься за кількісними та якісними значеннями показників результативності акта, основними серед яких є:

 • кількість поданих заяв на розміщення літніх торгових майданчиків;
 • кількість  виданих листів-погодження на розміщення літніх торгових майданчиків;
 • кількість поданих заяв на розміщення всесезонних торгових майданчиків;
 • кількість прийнятих рішень на розміщення всесезонних торгових майданчиків;
 • кількість виданих паспортів прив’язки всесезонних торгових майданчиків.

Відстеження результативності здійснюватиметься за даними отриманими від відділу земельних відносин та архітектури Департаменту землеустрою, містобудування та архітектурно-будівельного контролю та  відділу торгівлі та з захисту прав споживачів.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

На теперішній час у місті Сєвєродонецьку 164  закладів ресторанного господарства та магазину з кафетерійним відділом біля деяких вже самовільно розміщені торгові майданчики. Прийняття регуляторного акта встановлює прозорий порядок розміщення торгових майданчиків на території міста Сєвєродонецька, дозволить:

 • організувати взаємодію між суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування;
 • уникнути хаотичного розміщення самовільних торгових майданчиків у місті;
 • підвищити рівень епідеміологічної ситуації, а також рівня благоустрою міста;
 • сприятиме створенню нових місць відпочинку для громадян міста.

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступені досягнення визначених цілей:

Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акта як з боку органів місцевого самоврядування, так і з боку суб’єктів господарювання та громадян міста.

Прийняття рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради № 627 від 25.09.2018р. «Про  затвердження Порядку розміщення торгових майданчиків на території міста Сєвєродонецька» сприятиме реалізації вимог чинного законодавства.

На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акту та ступенів досягнення визначених цілей, при проведенні повторного відстеження через рік можна буде зробити висновок стосовно ефективності регулювання у сфері благоустрою, а саме: улаштування торгових майданчиків відповідно до затвердженого Порядку розміщення торгових майданчиків на території міста Сєвєродонецька.

 

Заступник міського голови,

начальник ФКМ міської ради                                               О. Ольшанський