З В І Т про результати повторного відстеження результативності дії регуляторних актів:

21-03-2019

«Про  затвердження Порядку надання інвалідам місць під установку металевих гаражів для зберігання автомобілів у м.Сєвєродонецьку»   та «Про внесення змін до рішення сесії міської ради №3551 від 20.02.2014р. «Про затвердження Порядку надання інвалідам місць під установку металевих гаражів для зберігання автомобілів у м.Сєвєродонецьку»

 

                                                                                                                             15.03.2019р

1.Назва рішень:

 Рішення вісімдесят першої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради  від 20 лютого 2014 року  за №3551 «Про  затвердження Порядку надання інвалідам місць під установку металевих гаражів для зберігання автомобілів у м.Сєвєродонецьку» (Порядок).    

Рішення вісімдесят дев’ятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради  від 25 вересня 2014 року  за №4062 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради №3551 від 20.02.2014р. «Про затвердження Порядку надання інвалідам місць під установку металевих гаражів для зберігання автомобілів у м.Сєвєродонецьку»

 

2.Назва виконавця заходів з відстеження: Відділ містобудування та архітектури міської ради.

 

3.Цілі прийняття регуляторних актів:

Ціль прийняття Порядку-забезпечення виконання Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та врегулювання питання забезпечення інвалідів та інших груп пільгової категорії місцями під установку металевих гаражів для зберігання автомобілів.

Ціль внесення змін до Порядку - спрощення процедури надання інвалідам місць під установку металевих гаражів для зберігання автомобілів.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження: з 20.02.2016р. до 20.02.2019р.

 

5.Тип відстеження: Повторне

 

6.Методи одержання результатів відстеження: Статистичні дані.

 

 7.Показники результативності регуляторних актів:

На основі інформації, зібраної відділом містобудування та архітектури були отримані  показники результативності вказаних регуляторних актів:

 

                                Показники результативності регуляторних актів.

       Показники результативності дії регуляторного акту

 20.02.2016р.-

       20.02.2019р.

1

Кількість наданих паспортів прив’язки тимчасових споруд- металевих гаражів

 

4

8.Оцінка результатів реалізації регуляторних актів

Аналіз результатів проведення повторного відстеження результативності регуляторних актів свідчить про те, що з реалізацією регуляторних актів досягнуті визначені цілі, а саме: дані акти дають можливість забезпечення осіб пільгової категорії місцями під установку металевих гаражів для зберігання автомобілів в районі їх проживання.

 

Секретар міської ради, в.о. міського голови                                                                                   В.П. Ткачук