Відділ з капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради 

20-05-2019

1. Інформація про виконання самоврядних повноважень згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

   Відділ капітального будівництва створений виконавчим комітетом Луганської обласної промислової ради депутатів трудящих рішенням № 102 від 11 квітня 1963 р. та відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сєвєродонецькою міської радою, є самостійним виконавчим органом Сєвєродонецької міської ради, підконтрольний та підзвітний їй, підпорядкований виконавчому комітету Сєвєродонецької міської ради та міському голові. Відділ організовує, координує і здійснює контроль за будівництвом житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, комунального господарства, культурно-побутового та іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням.

   В рамках власних повноважень відділом проводиться робота з будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, організація розробки та затвердження у відповідному порядку проектно-кошторисної документації, надання інформації на звернення громадян, установ і організацій з питань, що належать до компетенції відділу згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», надання послуг замовника підприємствам та організаціям, а також окремим громадянам та юридичним особам, реєстрація в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, отримання дозволів на виконання будівельних робіт, ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності по усім видам діяльності, передача закінчених та введених в експлуатацію об’єктів будівництва та інші необхідні документи експлуатуючим організаціям, здійснення технічного нагляду за будівництвом, контроль за відповідність об’єктів та якістю виконаних робіт проекту, технічним умовам та стандартам, приймання участі у здійсненні роботи комісії по попередній перевірці будівельної готовності об’єктів для надання їх приймальній комісії.

   Постійно забезпечується контроль за виконанням Законів України «Про регулювання містобудівельної діяльності», ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», постанов Кабінету Міністрів України «Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єктів архітектури», «Загальні умови укладення та виконання договорів підряду у капітальному будівництві», «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів».

   Укладено в 2018 році 120 договорів на виконання робіт та надання послуг, з них 48-договори підряду; також укладено 38 договорів на надання послуг стороннім організаціям з проведення технічного нагляду за об’єктами будівництва та 11 договори на придбання товарів та послуг.

   Проведено тендерні процедури на закупівлю робіт: відкритих торгів-11 процедур, допорогових закупівель-6, звітів про укладені договори-52.

   Підготовлено проекти договорів  та укладено  2 договори на оренду нежитлового приміщення з Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області та Департаментом екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації, та 1 договір на оренду об'єкта незавершеного будівництва комплексу будівель та споруд з Головним управлінням  Національної поліції в Луганській області.

   Підготовка документів на передачу завершених будівництвом та введених в експлуатацію об'єктів для подальшої їх передачі  балансоутримувачам (передано  на баланс  КП  "Сєвєродонецьккомуененерго"  після реконструкції заплавні мости № 3 та № 4, Сєвєродонецькій міській раді невмонтоване обладнання Центру надання адміністративних послуг).

   Опрацьовано та надано відповідь на 238 контрольні картки та на 441 листів вхідної кореспонденції. Вихідної інформації -904 листа.

   Зареєстровано в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю 5 декларацій на початок виконання робіт, 1 акт готовності об’єкта до експлуатації.

2. Інформація про виконання  делегованих повноважень згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

   Відділ відповідно до покладених на нього повноважень виконує функції замовника будівництва, реконструкції та капітального і поточного ремонту об’єктів житлово-комунального та соціального призначення на території міської ради згідно «Програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки»:

   1. Готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку, міського бюджету та подає їх на розгляд у відповідні відділи міської ради.

   За 2018 р. підготовлено 68 пропозицій щодо включення об’єктів до програми соціально-економічного розвитку міста для виконання робіт.

   2. Організовує будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонт об’єктів  комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків та доріг місцевого значення.

   У 2018р. укладено 48 договори на виконання підрядних робіт, 23 договори на виконання проектних робіт, 21 договорів на проведення експертизи проектної документації на будівництво.

   Проведено капітальний ремонт 15,4 тис. м2 доріг та вулиць м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

   Нанесено 5,5 тис. м2 горизонтальної розмітки доріг та 4,7 тис. м2 пішохідних переходів.

   3. Продовжені роботи з реконструкції заплавного мосту № 1, закінчені роботи та введено в експлуатацію заплавний міст № 2, продовжені роботи по ремонту ДНЗ № 43. Капітально відремонтовані системи електричних мереж, опалення, водопостачання, водовідведення у 3 будівлях КУ СЦПМСД УОЗ СМР. Замінено 230 шт. віконних блоків у СЗШ № 4, гуманітарно-естетичній гімназії, Борівському НВК. Виконано капітальний ремонт приміщень та ганків ГУ ДКСУ у м. Сєвєродонецьку, спортивної зали СЗШ № 5, покриття території шкільного подвір’я СЗШ № 14, КДНЗ № 45. Виконано капітальний ремонт тротуару по бульвару Дружби Народів. Проведено реконструкцію системи внутрішнього освітлення СЗШ № 20, футбольного поля СЗШ № 8. Виконані роботи з будівництва спортивно-гімнастичного комплексу на території СЗШ № 10, мереж вуличного освітлення с. Борівське. Розпочаті роботи з будівництва пєлєтних котелень НВК «Спеціалізована школа-колегіум», ЗОШ № 18, ДЮСШ №1, КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», КЗ «Сєвєродонецький МПК», СО на пер. пр. Гвардійський-вул.Автомобільна. Розроблені проекти на поточний та середній ремонт 5 доріг, на відновлення гідрологічного і санітарного стану р. Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі, на будівництво кіно-концертної сцени та майданчику літнього кінотеатру СМЦДЮТ, на капітальний ремонт стадіону КДЮСШ № 2. Виконано коригування робочого проекту на реконструкцію адміністративної будівлі по вул. Леніна,32, на капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ № 1 за адресою вул. Федоренка,33а. Частково виконані проектні роботи по будівництву моста через р. Борова.

   4. Забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва.

   5. Приймає участь у підготовці відповідних містобудівних програм генеральних планів забудови міста, іншої містобудівної документації.

   6. Приймає участь у підготовці цільових програм з питань будівництва

   7. Розроблено та затверджено 2 міські програми- «Програма забезпечення ефективного функціонування Відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради  на 2019 рік», «Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька на 2019 рік».

   8. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови)

   За 2018 р. підготовлено 2 рішення щодо доповнення «Програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки», 4 рішення щодо передачі на баланс витрат закінчених будівництва об’єктів балансоутримувачам, 1 рішення щодо розміру кошторисної заробітної плати.  

3. Інформація про виконання загальних повноважень:

   За  звітний період відділом капітального будівництва виконувалась робота в межах  затверджених  посадових обов’язків, відповідно до положення про відділ та відповідно до вимог чинного законодавства; забезпечено загальне керівництво відділом і виконання покладених на відділ організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», та своєчасне виконання роботи пов’язаної з вирішенням відповідно до законодавства питань.

   Протягом року розроблялись нормативні документи по роботі відділу, відповідних комісій та рад при міській раді, проекти нормативно-правових актів, а саме: проекти рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, рішень відповідних комісій та рад, виконувались доручення керівництва міської ради, контрольні доручення облдержадміністрації.

   За період 12 місяців 2018 року по відділу капітального будівництва згідно Програми капітального будівництва освоєно коштів на  суму 50 422,261 тис. грн., що  становить 52,7% проти очікуваного плану.