Ви тут:

До відома керівників підприємств та організацій

Категорія: 
16-11-2017

Інститут професійних кваліфікацій (ІПК) інформує про започаткування нового проекту ІПК – «Кваліфікаційна мапа України».

Проект ставить за мету максимально всебічний аналіз наявних трудових ресурсів (кількість учнів навчальних закладів, незайнятого населення, працюючих, безробітних тощо) та побудову моделі їх розвитку у розрізі областей.

По кожній області України Проектом представлені наступні дані:

  • чисельність наявного населення області за статтю та місцем поселення;
  • статево-вікові показники області;
  • кількість навчальних закладів вищої та професійно-технічної освіти, їх ліцензійні обсяги;
  • підготовка за напрямами та підготовка за професіями;
  • наявні вакансії в області.

Унікальний програмний продукт, що лежить в основі проекту «Кваліфікаційна мапа України», використовує лише наявну в офіційних джерелах інформацію та ставить на меті формування максимально адекватних показників формування та розвитку трудового потенціалу областей та України в цілому.

Дані та висновки, наведені на веб-ресурсі Проекту «Кваліфікаційна мапа України», можуть використовуватися широким колом заінтересованих осіб, зокрема при підготовці показників регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, професійній орієнтації, планування кар’єрного розвитку.

Проект «Кваліфікаційна мапа України» має посилання ]]>www.futureskills.org.ua]]> та відповідні посилання з веб-ресурсу Інституту професійних кваліфікацій ]]>www.ipq.org.ua]]> та Репозитарію професійних кваліфікацій ]]>www.profstandart.org.ua]]>.

Використання результатів проекту «Кваліфікаційна мапа України» дозволить розуміти поточну ситуацію та тенденції розвитку трудового потенціалу країни як однієї з основ забезпечення конкурентоспроможності держави.

401