Процедура створення ОСББ

07-06-2016

Процедура створення ОСББ складається з наступних етапів:

 

  1. створення ініціативної групи;

  2. формування реєстру співвласників;

  3. скликання установчих зборів;

  4. підготовка проекту Статуту ОСББ;

  5. проведення установчих зборів;

  6. проведення письмового опитування (при необхідності);

  7. державна реєстрація ОСББ.

   Окрему увагу необхідно приділити тому, що в одному будинку може бути створене тільки одне ОСББ.

1. Створення ініціативної групи.

   Отже, щоб створити ОСББ, на першому етапі необхідно сформувати ініціативну групу, мінімальна чисельність якої - 3 людини. До складу ініціативної групи мають право увійти тільки власники квартир або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, тому квартиронаймачі і орендарі не можуть бути ініціаторами створення ОСББ. Виняток - якщо власник знімною квартири видав їм відповідну довіреність.

   Основною метою ініціативної групи є скликання установчих зборів, а також підготовча роз'яснювальна робота, підготовка проектів документів для розгляду на установчих зборах, запит до Держреєстру прав і т.п.

   Для цього ініціативна група повинна призначити дату проведення, час і конкретне місце установчих зборів. Закон передбачає, що час і місце проведення повинні бути зручними для більшості можливих учасників зборів.

   2. Формування реєстру співвласників.

   Наступним кроком має бути формування ініціативною групою реєстру співвласників. Без наявності даних про всі співвласники ініціативна група не зможе законно організувати проведення установчих зборів.

   По-перше, кожен співвласник має право бути поінформованим і брати участь в зборах, тому порушення такого права вже протизаконно.

   По-друге, відповідно до ч. 9 ст. 6 Закону № 2866, рішення про створення ОСББ, як і рішення з інших питань, що розглядаються установчими зборами, буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості всіх співвласників.

   Отже, якщо при створенні ОСББ відсутні відомості про власників, які б підтверджували, що за відповідні рішення віддало свій голос дійсно більшість співвласників, а не просто осіб, присутніх на зборах, в подальшому такі збори і прийняті на них рішення може бути визнано проведеним всупереч закону (недійсним, незаконним, що не відбувся і т.п.). Для того щоб цього не сталося, слід точно переконатися, що «за» проголосувала більшість саме співвласників, а не жителів, зареєстрованих в квартирах осіб, родичів власників і т.п.

   Як зазначалося, для формування переліку всіх співвласників представникам ініціативної групи доцільно звернутися до державного реєстратора (або нотаріуса), щоб отримати інформацію з Державного реєстру прав.

   3.Скликання установчих зборів.

   Отримавши необхідну інформацію про співвласників, ініціативна група може перейти до підготовки та скликання установчих зборів. Призначивши дату проведення установчих зборів, ініціативна група зобов'язана проінформувати кожного співвласника про це не менш ніж за 14 днів до визначеної дати. Повідомлення має бути оформлено в письмовій формі.

   Законом передбачається 2 способи передачі повідомлення співвласнику про установчі збори:

1) вручити «в руки» під розписку

або
2) поштовим відправленням (рекомендованим листом).

   Який з цих способів вибрати - вирішує сама ініціативна група. На практиці часто комбінують такі способи. Більшість повідомлень вручають особисто, а тим особам, у кого інше місце проживання або, наприклад, відмовляється ставити підпис про отримання повідомлення - надсилають рекомендованим листом.

   Порушення процедурної норми щодо повідомлення всіх співвласників може послужити підставою для судового оскарження державної реєстрації ОСББ.

 

   4. Підготовка проекту Статуту ОСББ.

 

Типовий статут розміщений в нашому розділі.

 

   5.Проведення установчих зборів.

   Наступним етапом у створенні ОСББ є проведення самих установчих зборів. Засідання зборів веде голова, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників. На установчих зборах необхідно організувати підрахунок голосів. Для цього з числа співвласників або їх представників можна вибрати лічильну комісію.

   Зупинимося детальніше на тому, як відбувається голосування. Рішення на установчих зборах приймається шляхом поіменного голосування. Кожен співвласник (його представник) у ході голосування має кількість голосів, пропорційну частці загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир і нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

   Рекомендуємо заздалегідь, до проведення зборів, здійснити відповідні розрахунки і зафіксувати їх, щоб не довелося витрачати час на зборах. А перед початком зборів коштує на прикладах пояснити присутнім принцип підрахунку голосів.

   Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості всіх співвласників. Рішення оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ( «за» або «проти»).

   6.Проведення письмового опитування.

   Раніше часто виникали ситуації, коли рішення про створення ОСББ в ході голосування не набирало достатньої кількості голосів «за» або «проти». На цей випадок новою редакцією Закону № 2866 передбачено окремий механізм - письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Дане опитування може бути проведений протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. При цьому, якщо протягом зазначеного терміну необхідну кількість голосів «за» не набрав, рішення вважається неприйнятим.

   Письмове опитування проводиться ініціативною групою. За бажанням в ньому також можуть взяти участь і інші співвласники. Письмове опитування виглядає так: співвласнику пропонують ознайомитися з текстом, в якому викладається пропозиція у вигляді резолюції, щодо якої учаснику опитування пропонується відповісти «за», «проти» або «утримався». Питання про створення ОСББ та затвердження статуту повинно мати чітку і зрозумілу формулювання, що не допускається різних тлумачень.

   Письмове опитування співвласників проводиться шляхом власноручного заповнення ними листків опитування, в яких зазначаються: день опитування, П.І.Б. співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представників), відповідь співвласника на питання «так», «ні» або «утримався», особистий підпис співвласника і особи, яка проводила опитування.

   Всі результати опитування фіксуються в протоколі зборів. Голоси, подані в результаті проведення процедури письмового опитування, враховуються під час прийняття рішення і мають таку ж юридичну силу, як і голоси, подані безпосередньо на установчих зборах. Листки письмового опитування співвласників нумеруються, прошнуровуються і додаються до відповідного протоколу зборів.

 

   7.Державна реєстрація ОСББ.

   Моментом, з якого ОСББ вважається створеним, є не прийняття рішення установчими зборами про створення ОСББ, а державна реєстрація об'єднання. Тому державна реєстрація юридичної особи є останнім етапом у процедурі створення ОСББ.

   Процедура державної реєстрації ОСББ аналогічна державної реєстрації юридичних осіб.

   Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», для проведення державної реєстрації ОСББ як юридичної особи уповноваженому установчими зборами особі необхідно подати державному реєстратору наступні документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення про створення ОСББ та затвердження його статуту. Даним документом є протокол установчих зборів;

- два примірники Статуту ОСББ.

   Відзначимо: законодавством не передбачено надання державному реєстратору списку співвласників об'єднання. Крім того, підтверджувати правовстановлюючими документами наявність права власності на квартири та нежитлові приміщення співвласників під час державної реєстрації ОСББ не потрібно. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у поданих документах, покладається на власників житлових (нежитлових) приміщень та заявника.

   Державному реєстратору для проведення державної реєстрації забороняється вимагати будь-які додаткові документи.

 

   Використані матеріалали ОСМД INFORM.

   Координатор Сектору розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу Красюк Р.О.