Які документи підтверджують право працівника на додаткову оплачувану відпустку на дітей?

03-07-2020

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, надається на підставі їх заяви і документів, що підтверджують право на таку відпустку.

Про те, які саме документи працівник повинен надати роботодавцеві в кожному конкретному випадку, можна дізнатися з листів Мінпраці від 14.04.2008 р. № 235/0/15-08/13 і від 04.10.2010 р. № 306/13/116-10. А щоб ви не витрачали час на їх пошуки, ми перелічимо ці документи в таблиці нижче.

 

Документи, що підтверджують право на «дитячу» відпустку

 

№ з/п

Категорії працівників, які мають право на додаткову відпустку на дітей

Підтвердні документи

1

Жінка, яка має двох або більше за дітей віком до 15 років

Копії свідоцтв про народження дітей

2

Жінка, яка має дитину з інвалідністю

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність дитини, або копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого закладами й установами МОЗ*

* Періодичність надання відповідає встановленим МОЗ строкам перегляду таких документів.

3

Жінка, яка усиновила дитину

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія рішення суду про усиновлення дитини

4

Мати особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи I

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність, або довідки до акту огляду МСЕК

5

Одинока мати, у тому числі:

 - жінка, яка не перебуває в шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис зроблений за вказівкою матері

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія довідки органів РАЦСу про підстави внесення в книгу реєстрації актів про народження відомостей про батька дитини

 - вдова

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія свідоцтва про укладення шлюбу.

3. Копія свідоцтва про смерть чоловіка

 - розлучена жінка, яка виховує дитину без батька

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.

3. Документи, які підтверджують, що батько не бере участі у вихованні дитини

 - жінка, яка народила дитину, не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі, і при цьому батько визнав дитину

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія паспорта.

3. Документи, які підтверджують, що батько не бере участі у вихованні дитини

 - жінка, яка вийшла заміж повторно, але її дитина віком до 18 років новим чоловіком не усиновлена*

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Документи, які підтверджують, що батько не бере участі у вихованні дитини (див. вище).

3. Копія свідоцтва про укладення нового шлюбу

* Якщо дані батька у свідоцтві про народження дитини і дані чоловіка у свідоцтві про шлюб не збігаються, то це свідчить про те, що дитина новим чоловіком не усиновлена.

6

Батько, який виховує дитину  або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи I без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі)

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Документи, що підтверджують той факт, що мати не бере участі у вихованні дитини (свідоцтво про смерть матері дитини, рішення про позбавлення материнських прав або рішення суду (органу опіки й піклування), згідно з яким дитина залишається жити з батьком, і мати не бере щоденної участі у його вихованні тощо), — якщо документи подає батько, який виховує дитину без матері.

3. Довідка з лікувальної установи про тривале лікування матері дитини — якщо мати дитини тривалий час перебуває в лікувальній установі.

4. Копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність, або довідки до акту огляду МСЕК — якщо батько виховує особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи

у тому числі вдівець, який одружився, але його дитина до 18 років новою дружиною не усиновлена

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія свідоцтва про смерть матері дитини.

3. Копія свідоцтва про укладення нового шлюбу

7

Особа, яка взяла під опіку (визнана в установленому порядку опікуном) дитини або особу з  інвалідністю з дитинства підгрупи А групи I

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія рішення про встановлення опіки (опікування)

3. Копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність, або довідки до акту огляду МСЕК — якщо під опіку (піклування) взято особу з  інвалідністю з дитинства підгрупи А  I групи

8

Один з прийомних батьків

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія рішення про створення прийомної сім’ї.

3. Копія договору про влаштування дітей на виховання і спільне проживання в прийомній сім’ї.

4. Довідка з місця роботи другого з подружжя про те, що він не використовує цієї відпустки

9

Один з батьків-вихователів

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія рішення райдержадміністрації або виконкому міськради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу.

3. Документи, що підтверджують статус дитини.

4. Довідка з місця роботи другого з подружжя про те, що він не використовує цієї відпустки

 

Право на додаткову оплачувану відпустку на дітей залежить від віку дитини. Проте ст.19 ЗУ "Про відпустки" встановлює обмеження за віком дитини тільки для категорії «жінка, яка має двох або більше за дітей віком до 15 років». Тому в інших випадках керуємося загальними нормами чинного законодавства ( лист Мінсоцполітики від 25.02.2015 р. № 76/13/116-15).

Правовий статус дитини особа має до досягнення нею повноліття, це визначено ]]>ч. 1 ст. 6 ]]>]]>Сімейного кодексу України]]>. Досягнувши 18 років (повноліття), особа набуває повної цивільної дієздатності. Водночас в окремих випадках повна цивільна дієздатність виникає в осіб, які не досягли 18 років, а саме ст.34, ]]>35 Ц]]>]]>ивільного кодексу України]]>):

1) у разі реєстрації шлюбу — з моменту реєстрації;

2) якщо неповнолітня особа записана матір’ю/батьком дитини;

3) якщо фізична особа досягла 16 років і працює за трудовим договором;

4) якщо фізична особа досягла 16 років і зареєструвалася підприємцем — з моменту державної реєстрації як підприємця.

При цьому майте на увазі: набута неповнолітньою особою повна цивільна дієздатність зберігається у випадках:

- припинення шлюбу або визнання його недійсним з причин, не пов’язаних з протиправною поведінкою неповнолітньої особи;

- припинення трудового договору;

- припинення підприємницької діяльності.

Таким чином, жінка, яка має дитину з інвалідністю або усиновлену дитину, одинока мати, що виховує дитину без батька, і батько, що виховує дитину без матері, а також один з прийомних батьків мають право на додаткову відпустку на дітей до досягнення дитиною 18 років, якщо вона не набула права повноліття раніше.

А ось стосовно опікунів і піклувальників діють особливі правила.

Опіка встановлюється над малолітніми особами, які не досягли 14 років і є сиротами або позбавлені батьківської опіки, і фізичними особами, визнаними недієздатними.

Піклування встановлюється над неповнолітніми особами (у загальному випадку віком від 14 до 18 років), які є сиротами або позбавлені батьківської опіки, і фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена.

Отже, особа, яка взяла дитину під опіку, має право на додаткову соціальну відпустку на дітей до досягнення дитиною 14 років, а особа, визнана в установленому порядку піклувальником, — після досягнення дитиною 14 років і до виповнення їй 18 років (лист Мінпраці від 14.04.2008 р. № 235/0/15-08/13).

В таблиці надаємо інформацію про граничний вік дитини, який надає право на отримання додаткової відпустки на дітей кожній категорії осіб, перелічених у ст.19 ЗУ "Про відпустки".

 

Граничний вік дитини, що надає право на «дитячу» відпустку

 

Категорія працівників, які працюють і мають право на соцвідпустку на дітей

Граничний вік дитини для надання соцвідпустки на дітей

Жінка, яка має двох або більше за дітей

15 років

Жінка, що має дитину з інвалідністю

18 років

Жінка, що усиновила дитину

18 років

Мати особи з інвалідністю  з дитинства підгрупи А групи I, яка досягла  18 років

Не обмежений

Одинока мати

18 років

Батько, що виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі)

18 років

Батько особи з  інвалідністю з дитинства підгрупи А групи I, яка досягла 18 років, якщо такий батько  виховує її без матері (у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальній установі)

Не обмежений

Особа, що взяла дитину під опіку

14 років

Особа, що взяла під опіку (піклування) особу з інвалідністю  з дитинства підгрупи А групи I

Не обмежений

Особа, визначена в установленому порядку як опікун

 18 років

Один з прийомних батьків

18 років

Один з батьків-вихователів

18 років

Управління праці та соціального захисту населенняПравила використання матеріалів сайту