Ви тут:

УВАГА КОНКУРС! В рамках реалізаціїї Житлового проєкту МОМ відкриває позицію Консультанта з питань муніципального управління та зв'язків з громадою у Сєвєродонецьку

15-01-2021
Категорія: 

В рамках реалізаціїї Житлового проєкту Міжнародна Організація з Міграції відкриває позицію Консультанта з питань муніципального управління та зв'язків з громадою у місті Сєвєродонецьк

Характер консультацій:

Консультаційні послуги щодо створення муніципальних структур управління, необхідних для 5-річного житлового проекту МОМ в Україні, який спрямований на надання доступного житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та місцевих жителів у м. Сєвєродонецьк.

Консультант буде виконувати різні завдання з управління, підтримки зв’язків з громадами та сприяння  реалізації Житлового проекту в цілому. У тісній співпраці з Військово-цивільною адміністрацією м. Сєвєродонецька (ВЦА) та командою житлового проекту МОМ-Україна Консультант повинен підготувати пакет установчих  документів, необхідних для створення Муніципального органу управління (МОУ) та Фонду місцевого розвитку (ФМР).

Консультант буде ключовою контактною особою для підтримки зв’язків із місцевою громадою та ВПО з питань, пов’язаних з проектом, надаючи відповіді на запити членів громади та потенційних бенефіціарів Житлового проекту. Консультант буде підпорядкований координатору від ВЦА та одночасно звітуватиме перед координатором Житлового проекту МОМ-Україна. Залежно від якості результатів роботи та наявності бажання у Консультанта до подальшої співпраці, є можливість продовжити співпрацю за проектом у тому ж самому чи іншому місті, залученому до проекту (Краматорськ, Донецька область). У цьому випадку виконання функцій нагляду/контролю якості буде додано до поточного опису завдань.

Основні цілі:

 1. Розробити базові основи, необхідні для створення та подальшого функціонування муніципальних структур управління в рамках Житлового проекту у м. Сєвєродонецьк.
 2. Виконувати функції налагодження зв’язків та регулярної комунікації з громадою в координації з ВЦА м. Сєвєродонецьк та командою Житлового проекту МОМ-Україна.
 3. Допомагати персоналу ВЦА виконувати  підписану партнерську Угоду щодо реалізації Житлового проекту та здійснювати свою діяльність відповідно до принципів належного врядування .

Проект МОМ, якому допомагатиме Консультант: 60-місячний проект «Покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб на сході України», який передбачає будівництво певної кількості житлових одиниць у двох обраних містах на сході України, заснування та функціонування суб’єктів управління, створених для цього проекту у співпраці з місцевими та центральними органами влади України.

Основні завдання:

 1. . На період контракту (6 місяців):
 1. У координації з командою Житлового проекту від МОМ-Україна допомагати ВЦА у створенні Муніципального органу управління (МОУ) та револьверного фонду (ФМР), включаючи, але не обмежуючись збором даних, необхідних для розрахунку витрат та операційного бюджету, допомагати у розробці статуту, внутрішніх документів, інструкцій або положень, які забезпечуватимуть прозору та підзвітну роботу МОУ (а також,на вимогу, іншу пов'язану необхідну документацію).
 2. Здійснювати збір та обробку інформації з економічних питань та питань, пов'язаних зі створенням та функціонуванням МОУ / ФМР. Допомагати із підготовкою кошторисів витрат та розробкою операційного  бюджету МОУ (у координації з співробітником проекту з економічних питань від МОМ-Україна).
 3. Допомагати співробітникам ВЦА визначити потреби у розвитку потенціалу (навички, знання, матеріальні активи тощо) для збільшення їх спроможності до реалізації Житлового проекту та покращення якості надання публічних послуг загалом на основі принципів належного врядування. Сприяти вдосконаленню програми розвитку потенціалу та допомагати із розробкою навчальних матеріалів та інших ініціатив щодо розвитку потенціалу, які підготовлені командою Житлового проекту МОМ-Україна та спрямовані на впровадження принципів належного врядування в структурі ВЦА та МОУ / ФМР.
 4. Забезпечити систематичну координацію та комунікацію між відповідними управліннями/відділами ВЦА , які беруть участь у Житловому проекті та командою Житлового проекту від МОМ-Україна. Брати участь у засіданнях робочих груп з питань Житлового проекту, організованих між ВЦА та командою Житлового проекту від МОМ-Україна.
 5. Налагоджувати зв’язок з місцевою громадою та потенційними бенефіціарами Житлового проекту, підвищувати обізнаність громади щодо Проекту. Забезпечувати надання зворотного зв’язку на дзвінки та запити представників місцевої громади та ВПО щодо умов проекту (відповідно до комунікаційної стратегії).
 6. Допомагати із впровадженням механізму зворотного зв’язку та розгляду скарг у м. Сєвєродонецьк для реалізації Житлового проекту у координації з консультантом з екологічного та соціального менеджменту Житлового проекту МОМ-Україна.
 7. Допомагати у розробці критеріїв та механізму відбору бенефіціарів в рамках Житлового проекту; збирати заявки та супровідні документи від потенційних бенефіціарів (з подальшою їх первинною перевіркою) тощо; надавати підтримку у розробці та впровадженні засобів комунікації та звітності щодо антикорупційних заходів.
 8. Долучатися до проведення оцінок потреб та здійснення аналізу з питань Житлового проекту (на запит).
 9. Допомагати координатору Житлового проекту (МОМ-Україна), у координації із співробітником проекту з питань житла (МОМ-Україна) та співробітником проекту з економічних питань (МОМ-Україна), у загальному плануванні, реалізації та моніторингу заходів Житлового проекту, включаючи ініціативи з розвитку спроможності, розробки та підготовки інших документів, що стосуються реалізації Житлового проекту в м. Сєвєродонецьку (на запит).
 10. Допомагати координатору Житлового проекту від ВЦА та персоналу ВЦА із розробкою та підготовкою інших документів, що мають відношення до реалізації Житлового проекту.
 11. Виконувати інші відповідні завдання та функції за вказівкою Координатора Житлового проекту від МОМ-Україна та / або координатора від ВЦА (на запит)
 12. Допомагати у підготовці та здійсненні заходів, в т.ч. круглих столів, зустрічей, майстер-класів, тренінгів, засідань робочих груп, візитів та інших заходів, а також активно брати в них участь у разі потреби.
 13. Готувати проекти звітів, брифінгів, презентацій, резюме звітів та законодавчих положень (на запит).
 14. Відстежуватизміни у міжнародній, національній та місцевій практиці, що можуть стосуватисяЖитлового проекту, та аналізувати, узагальнювати та презентуватиотриману інформацію .
 15. Виконувати інші обов'язки, які можуть бути призначені.

Кваліфікація та досвід: 

Освіта

 • ступінь магістра в акредитованому навчальному закладі та принаймні 5 років професійного досвіду у галузі, що відповідає цій посаді (наприклад, фінансовий менеджмент / бюджетування / управління проектами / державне управління);
 • наявність ступеня кандидата економічних наук є додатковою перевагою.

 

Досвід

 • Досвід роботи в державних органах влади в Україні на місцевому, обласному чи державному рівні або глибокі знання сфери державного управління.
 • Досвід підготовки регуляторних актів та поправок до законодавства є перевагою (будь ласка, додайте посилання на нормативні акти, підготовлені вами або за вашою участю до супровідного листа).
 • Досвід підготовки та проведення тренінгів для представників органів державного управління (на місцевому, регіональному чи державному рівні) є перевагою (будь ласка, додайте свідчення цього (посилання на програму тренінгу, розроблені презентації, тощо) у супровідному листі).
 • Досвід роботи з міжнародними організаціями є перевагою.
 • Знання указів, наказів, нормативних документів щодо управління органами місцевого самоврядування та комунальними підприємствами.
 • Знання Правил та норм технічної експлуатації комунальних підприємств.
 • Досвід створення та розвитку комунальних підприємств є перевагою.
 • Знання сектору комунального житла та послуг є перевагою.
 • Знання управління проектним циклом є перевагою.
 • Відмінні комунікативні та презентаційні навички; хороші аналітичні здібності.
 • Сильні навички з планування, відмінні організаційні та управлінські компетенції.
 • Навички написання та підготовки звітів, впевнений користувач пакету програм Microsoft Office.

 

Мови: 

Гарне знання української мови є обов’язковим. Гарне знання англійської мови буде перевагою.

Зацікавлені кандидати запрошуються подавати свої заявки (резюме та супровідний лист із підтвердженням досвіду, про що зазначено вище) на адресу iomkievatiom [dot] int не пізніше 25 січня 2021 року, посилаючись на це оголошення в темі вашого повідомлення.

Зв’язок буде лише з кандидатами, що будуть відібрані до співбесіди.

Управління економічного розвитку

Рейтинг: 
Голосов пока нет
254
0