Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі

07-04-2014

У  разі,  якщо  зміна  відомостей про юридичну особу,  які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами до установчих  документів  юридичної  особи або не підлягає державній реєстрації,  виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним особа   зобов'язаний   подати  державному реєстратору за місцезнаходженням  реєстраційної  справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу,  які містяться в Єдиному державному реєстрі (форма №4).

Якщо реєстраційна картка про внесення змін  до  відомостей про  юридичну  особу,  які містяться в Єдиному державному реєстрі, подається  особисто  особою,  уповноваженою   виконавчим   органом юридичної  особи,  державному реєстратору додатково пред'являються її паспорт та документ, що підтверджує її повноваження.

Державний  реєстратор  має  право  залишити  без  розгляду реєстраційну  картку  про внесення змін до відомостей про юридичну особу,  які  містяться  в   Єдиному   державному   реєстрі,   якщо реєстраційна картка оформлена з порушенням вимог,  які встановлені частинами першою та другою статті 8 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

1. Відомості,  що  містяться в Єдиному державному реєстрі,  є відкритими  і  загальнодоступними,  за  винятком  ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників податків.

2. Відомості,  що  містяться  в  Єдиному  державному реєстрі, надаються у вигляді: витягу з Єдиного державного реєстру; довідки про наявність або відсутність  в  Єдиному  державному реєстрі інформації, яка запитується.

3. Форма  витягу  та  довідки  з  Єдиного  державного реєстру встановлюється спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.   Витяг  або  довідка  з  Єдиного  державного  реєстру підписується  державним   реєстратором   та   засвідчується   його печаткою.