Резервування найменування юридичної особи

07-05-2014

1. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву.

2. Засновник (засновники) юридичної особи має право зарезервувати найменування юридичної особи строком на два  місяці, а  для  відкритих  акціонерних  товариств  -  строком  на  дев'ять місяців.

3. Засновник  (засновники)  юридичної особи повинен вказати у заяві  про  резервування  найменування   юридичної   особи   повне найменування  юридичної особи,  під яким він (вони) мають намір її зареєструвати,паспортні дані заявника.

4. Для резервування найменування  юридичної  особи  засновник юридичної  особи  або  уповноважена ним особа повинен  подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

  • заяву встановленого   зразка  про  резервування найменування юридичної особи, з паспортними даними заявника;
  • документ,що підтверджує внесення плати за проведення резервування найменування юридичної особи у розмірі 2-х неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(34 грн.), плата за резервування найменування повинна перераховуватись за такими реквізитами:

Отримувач ДП „Інформаційно-ресурсний центр”
Код (ЄДРПО) 33499803
Розрахунковий рахунок №  26003301812  у  ГОУ ВАТ „Ощадбанк” м. Київ
МФО 300465

5. Якщо  документи для проведення резервування найменування юридичної  особи  подаються  засновником  юридичної  особи  або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково надається паспорт та документ, що засвідчує  його (її) повноваження.

6. Документи, які подані для  проведення резервування найменування юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом  з  описом  вкладення)  засновнику  юридичної   особи або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.

7. Державний  реєстратор  має  право  залишити  без  розгляду документи,  які  подані  для  проведення резервування найменування юридичної особи, якщо:

  • найменування не відповідає вимогам  щодо обмежень, які встановлені  в статті  27  Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" від 15.05.2003 р. №755;
  • найменування юридичної  особи  не  відповідає  вимогам   щодо найменування  юридичних  осіб окремих організаційно-правових форм.