Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

07-04-2014

Для проведення державної  реєстрації  змін  до  установчих документів юридичної особи засновники (учасники) або уповноважений ними  орган  чи   особа   повинні   подати   особисто   такі документи:

1. Заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (форма 3);

2. Оригінал або нотаріально посвідчену копію рішення засновників юридичної  особи або уповноваженого ними органу,  яким затверджено зміни до установчих документів;

3.  Оригінали установчих документів юридичної  особи  з  відміткою про їх державну реєстрацію або документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у „Бюлетні державної реєстрації” повідомлення про втрату оригіналів установчих документів;

4.  Два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції;

5.  Документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

6.  Паспорт  та  документ,що засвідчує повноваження особи, яка подає документи.

У разі внесення змін до статуту, які пов'язані із зменшенням статутного  фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи,   додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі  масової інформації відповідного повідомлення.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу  засновників  (учасників)  юридичної особи,  додатково подається або копія рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід   зі   складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про  передання  права  засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу  засновників (учасників)  юридичної  особи,  якщо  це  передбачено  законом або установчими документами юридичної особи.

У разі внесення  змін  до  установчих  документів,   які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи - засновника (учасника) та відмови  інших  засновників  (учасників) у  прийнятті  спадкоємця (спадкоємців) померлого до складу  засновників,  додатково подається нотаріально посвідчена копія свідоцтва про смерть  фізичної  особи або  відповідна  довідка  органу  реєстрації  актів громадянського стану чи судове рішення про оголошення громадянина померлим.

У разі внесення змін до установчих  документів, які пов'язані із зміною найменування або місцезнаходження юридичної особи, додатково  подається  свідоцтво  про  державну реєстрацію юридичної особи.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною мети установи,  додатково подається копія відповідного судового рішення.