УП та СЗН інформує: Як самостійно розрахувати розмір обов’язкової частки платежу

28-02-2019

   Розмір   обов’язкового платежу розраховується відповідно по Постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998р. № 1156 "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії" із змінами та доповненнями, надалі-Постанова.       

   Згідно п.1 Постанови, установлено, що за умови призначення житлової субсидії за користування житлом, його утримання та оплату послуг водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергії, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (житлово-комунальні послуги) в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, громадяни, які зареєстровані і фактично проживають у житловому приміщенні (будинку), сплачують частку середньомісячного сукупного доходу за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення, а за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - частку їх середньомісячного сукупного доходу за попередній календарний рік (Ро), яка визначається за такою формулою:

Ро = КдгхРг,

де Ро - частка плати за послуги для домогосподарства (частка доходу), яка для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми;

Кд - коефіцієнт доходу домогосподарства - відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на дату, з якої призначається субсидія;

Кг - базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії - два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2);

Рг - базова норма   плати   за   житлово-комунальні послуги - 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15).

   Розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і розмір субсидій визначаються окремо на кожний вид послуг. При цьому розмір витрат на оплату послуги визначається пропорційно частці вартості цієї послуги у загальній сумі вартості житлово-комунальних послуг. У разі коли протягом періоду, на який призначено субсидію, фактична плата за окремий вид послуг змінюється, перерахунок розміру субсидій на оплату житлово-комунальних послуг не проводиться.   

1.  Період, за який враховуються доходи:

                                                                                                                           Таблиця 1

Місяць, з якого призначається субсидія

Період, за який враховуються доходи

листопад-грудень 2018р., січень 2019р.

з 01.04.2018р. по 30.09.2018р.

лютий-травень 2019р.

з 01.07.2018р. по 31.12.2018р.

червень-липень 2019р.

з 01.10.2018р. по 31.03.2019р.

серпень-жовтень 2019р.

з 01.01.2019р. по 30.06.2019р.

 

2. Розраховуємо середньомісячний дохід  домогосподарства.

3.  Розраховуємо середньомісячний дохід на 1 члена домогосподарства.

4. За формулою розраховуємо % обов’язкового платежу:  Ро = КдгхРг,

5. Розраховуємо обов’язкову частку плати за житлово-комунальні послуги (ОП).

 

 Наприклад:

 

   Заяву на призначення субсидії надано у лютому 2019р. У житловому приміщенні зареєстровано дві особи. Період, за який враховуються доходи:  липень 2018р. - грудень 2018р. (див .Таблиця 1).  Середньомісячний дохід сім’ї - 6000 грн.

Ро = 6000 грн.: 2 особи : 1853 грн. : 2 *15% = 12,14%,

де 1853 грн. — прожитковий мінімум  на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на дату, з якої призначається субсидія.

 

ОП = 12,14% * 6000 грн. = 728,40 грн.

   Таким чином, щомісячна обов'язкова частка плати домогосподарства складає 728,40 грн.

     Кому необхідно сплачувати обов'язкову частку платежу

   Громадяни, яким житлова субсидія надається у грошовій формі, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг.

   Інші одержувачі житлової субсидії, яким вона надається за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу. У разі коли вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов’язкова частка витрат на оплату такої послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість. Сума житлової субсидії, яка не використана домогосподарством внаслідок економії, зараховується управителем, об’єднанням, виконавцем комунальної послуги на наступні розрахункові періоди протягом сезону, в якому призначено житлову субсидію, як оплата таких послуг та/або витрат на управління багатоквартирним будинком.