ЗВЕРНЕННЯ Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні

21-04-2017

ЗВЕРНЕННЯ
Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні

до  місцевих органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій

Найперспективнішою моделлю економічного зростання України є прискорення її інтеграції у світові торговельно-економічні та фінансові структури. Найти своє достойне місце в рейтингу розвинених країн наша держава зможе також завдяки функціонуванню системи збору реальних, вірогідних, загальновизнаних безпекових показників трудової діяльності громадян.
Травматизм на виробництві є важливою, але недостатньо усвідомленою проблемою нашого суспільства, для розв’язання якої потрібні систематичні та всебічні зусилля. За офіційними даними, у середньому щороку на виробництві гинуть 400 осіб і 5 тис. травмуються, зокрема понад 1 тис. жінок. Приблизно 500 працівників стають інвалідами. Показово, що співвідно¬шення показників запального травматизму і травматизму зі смертельними наслідками в Україні не відповідає закономірностям, що є у світі. Частота випадків смертельного травматизму в Україні вища і становить майже 7% від загальної кількості травмованих, водночас у країнах Заходу вона дорівнює 0,08-0,12%. Істотні труднощі та перешкоди виникають під час порівняння таких статистичних даних у різних країнах світу. Це зумовлено відмінностями між законодавствами різних країн, їхніми правилами та системами класифікації, особливостями збору даних і підготовки статистичної документації.
Систематизація даних про професійні захворювання та нещасні випадки на виробництві суттєво допомагає у запобіганні нових трагедій та аварій на виробництві. Тому вкрай важливо поліпшувати системи реєстрації та повідомлення про нещасні випадки, що сталися на виробництві. Оптимізація збору достовірних даних сприятиме встановленню пріоритетів та ефективній реалізації профілактичних програм на робочих місцях. Відкритість і доступність такої інформації значно підвищить ефективність використання даних та культуру профілактики та сприятиме створенню безпечних робочих місць. Такий підхід дозволить впевнено визначити нові виклики та загрози, що постають перед охороною праці. Це дасть змогу досягти ліпших показників ефективності в системі охорони праці та впевнено визначати пріоритети майбутнього.

Відділ цивільного захисту екологічної безпеки та охорони праці міської ради