ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» інформує:

05-02-2018

Лабораторія аналітичного та технічного контролю (свідоцтво про атестацію від 12.07.2013р. №3813-101-ВЛ) виконує хімічні аналізи, включаючи відбір проб, а саме:

- об’єкти навколишнього середовища: поверхових вод, атмосферного повітря, ґрунтів;

- питної води;

- стічних вод;

- відходів виробництва;

- мінеральних добрив;

- хімічних реагентів (азотна, сірчана кислота, луги);

- мінеральних мастил;

Проводить вимірювання показників небезпечних та шкідливих факторів виробництва (робочого) середовища – виробничий контроль, в тому числі:

- фізичні фактори: мікроклімат (температура та відносна вологість повітря), шум (еквівалентний та максимальний рівень звуку), вібрація (загальна та локальна); світлове середовище (освітлення робочої поверхні, яскравість, природна освітленість); електромагнітні поля виробничої частоти (50 Гц); електромагнітні випромінювання при роботі з ПЕОМ (напруга електростатичного поля, напруга електричного поля, густина магнітного потоку, електростатичний потенціал);

- хімічні фактори – повітря робочої зони (аміак, бензин, диоксид сірки, оксид азоту та інше).

Контакти: вул. Пивоварова, 5, тел. (0645) 71-22-85, 71-36-51.

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот»