ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» інформує

09-02-2018

Лабораторія аналітичного та технічного контролю (свідоцтво про атестацію від 12.07.2013р. №3813-101-ВЛ) виконує хімічні аналізи, включаючи відбір проб, а саме:

  • об’єкти навколишнього середовища: поверхневих вод, атмосферного повітря, ґрунтів;
  • питної води;
  • стічних вод;
  • відходів виробництва;
  • мінеральних добрив;
  • хімічних реагентів (азотна, сірчана кислота, луги);
  • мінеральних мастил.

Проводить вимірювання показників небезпечних та шкідливих факторів виробництва (робочого) середовища – виробничий контроль, в тому числі:

  • фізичні фактори: мікроклімат (температура та відносна вологість повітря), шум (еквівалентний та максимальний рівень звуку), вібрація (загальна та локальна); світлове середовище (освітлення робочої поверхні, яскравість, природна освітленість); електромагнітні поля виробничої частоти (50 Гц); електромагнітні випромінювання при роботі з ПЕОМ (напруга електростатичного поля, напруга електричного поля, густина магнітного потоку, електростатичний потенціал);
  • хімічні фактори – повітря робочої зони (аміак, бензин, диоксид сірки, оксид азоту та інше).

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот»