До уваги суб’єктів підприємницької діяльності!

09-03-2017

Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України інформує про наступне.

Міжнародні експерти та лідери багатьох країн констатують, що рушійною силою для проведення структурних реформ, відновлення економічного зростання, розвитку громадянського суспільства та сталого розвитку держави в майбутньому є загальнонаціональні електронні платформи.

Україна стала першою у світі, де реалізувався запуск Всеукраїнської електронної платформи, розробником якої є член Спілки - Група компаній «АП.МІ».

Всеукраїнська електронна платформа об'єднує органи державної влади, громадські організації, наукові установи та заклади освіти, виробників товарів і послуг, дистриб'юторські і роздрібні мережі, операторів електронної торгівлі, споживачів товарів і послуг, тим самим створюючи екосистему ефективного бізнес-партнерства на національному рівні.

Одним з ключових завдань Всеукраїнської електронної платформи є підтримка та розвиток національного товаровиробника, сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, створення ідеальних умов для вільного доступу до ринку товарів та послуг для споживачів, а також створення додаткових робочих місць. Інтегруючись в закордонні електронні торгові майданчики, Всеукраїнська електронна платформа стає ефективною товаропровідною системою, локомотивом у розвитку малого і середнього підприємництва, значно збільшуючи експортну складову, забезпечуючи унікальні переваги бізнесу, підсилюючи економіку і конкурентоспроможність країни в цілому.

Процедура наповнення і створення Всеукраїнської електронної платформи, а також заходи щодо супроводу її функціонування, потребують об’єднання зусиль держави, бізнесу та громадянського суспільства.

02 серпня 2016 року Рада Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (далі - Спілка) прийняла постанову «Про підтримку та впровадження Всеукраїнської електронної платформи».

04 жовтня 2016 року за ініціативою Спілки було проведено засідання Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при Торгово-промисловій палаті України у формі круглого столу на тему: «Всеукраїнська електронна платформа - нові можливості для розвитку вітчизняного малого та середнього підприємництва». За результатами обговорення було прийнято рішення рекомендувати регіональним торгово-промисловим палатам (далі - ТПП), галузевим комітетам підприємців при регіональних ТПП провести заходи з аналогічним порядком денним для членів регіональних ТПП.

02 листопада 2016р. Рада Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України утворила Комітет Спілки з підтримки та розвитку загальнонаціональної електронної платформи, а також ініціювала проведення в областях, місті Києві регіональних конференцій на тему: «Всеукраїнська електронна платформа UP.me - нова система взаємодії між державою, бізнесом і суспільством» (далі - Конференція).

Зазначений захід буде проводитись на некомерційній основі за участю обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, представників Спілки, регіональної торгово-промислової палати, лідерів регіональних об'єднань підприємців та роботодавців, керівників підприємств, установ, організацій, фахівців аналітичних центрів, ЗМІ, представників вищих навчальних закладів, центрів зайнятості, громадських організацій, профспілок та громадськості області.