Повідомлення про початок процедури розгляду проекту «Детальний план території 73 мікрорайону у місті Сєвєродонецьку Луганської області (доопрацювання)»

20-12-2019

            Підстава розроблення містобудівної документації: Детальний план розроблений на підставі рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 30.08.2018 р. №2894 «Про розроблення детального плану території 73 мікрорайону у місті Сєвєродонецьку Луганської області (доопрацювання)».

            Замовник містобудівної документації: Сєвєродонецька міська рада.

            Розробник містобудівної документації: ТОВ «Інститут Харківпроект», м. Харків.

            Мета розроблення проекту містобудівної документації: Проект «Детальний план

території 73 мікрорайону у місті Сєвєродонецьку Луганської області (доопрацювання)» розроблений з метою уточнення положень генплану міста Сєвєродонецька, розробленого в 1994 році, планувальної структури і функціонального призначення території 73 мікрорайону для визначення можливості будівництва об’єктів громадського призначення, створення інженерно - транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, комплексного благоустрою та озеленення території.

            Склад та зміст містобудівної документації: Детальний план складається із пояснювальної записки та графічних матеріалів. В проекті дана оцінка існуючої ситуації та визначені: основні принципи планування та забудови території, переважні та допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження, інженерне забезпечення, вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів, інженерна підготовка території,   благоустрій і озеленення території .

 Основні техніко-економічні показники: Площа території на яку розроблений детальний план  - 34,48 га. Детальний план розрахований орієнтовно на 10 років.

 

Основні техніко-економічні показники:

Ч.ч.

Показники

Одиниця

виміру

Значення показників

 

2019р.

2024р.

2029р.

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

Територія

 

 

 

 

 

1.

Територія в межах проекту                             у тому числі:

га / %

34,48

100

34,48

100

34,48

100

 

1.2

- заклади обслуговування міського значення

»

3,95

11

8,22

23,8

13,27

38,5

 

1.3.

-  зелені насадження загального користування

»

-

-

-

 

1.4.

- вулиці, площі міського, районного та місцевого значення

»

5,0

14,5

6,1

17,9

10,05

29,1

 

1.5.

Території (ділянки) забудови іншого призначення (ділової, виробничої, комунально-складської, курортної, оздоровчої тощо)

»

7,17

20,8

8,0

23,1

11,16

32,4

 

1.6

Вільні від забудови території

»

18,36

53

12,16

35,2

_

 

2

Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт

 

 

 

 

 

2. 1

Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього , у тому числі:

км

2,4

2,4

2,4

 

 

- магістральні вулиці загальноміського значення

»

1,0

1,0

1,0

 

 

- магістральні вулиці районного значення

»

1,4

1,4

1,4

 

2.2

Кількість надземних пішохідних переходів

шт.

15

15

35

 

2.3

Протяжність ліній наземного громадського транспорту (по осях вулиць), всього:             у тому числі:

км

3,15

3,15

3,95

 

 

- тролейбус

»

0,95

0,95

0,95

 

 

  - автобус

»

2.2

2.2

3,0

 

 

_

2.4

Відкриті автостоянки для постійного (тимчасового) зберігання легкових авто

м/місць

800

880

1000

 

3

Інженерне обладнання

 

 

 

 

 

3.1

Водопостачання

 

 

 

 

 

 

Водоспоживання, всього (для побутових потреб)

тис.м3/добу

0,3

0,3

1,2

 

3.2

Каналізація

 

 

 

 

 

 

Сумарний об'єм стічних вод

»

0,3

0,3

1,0

 

 

3.3

Електропостачання

 

 

 

 

 

 

Споживання сумарне

МВт

0,4

0,4

1,2

 

 

у т. ч. на комунально-побутові послуги

»

0,4

0,4

1,2

 

3.4

Газопостачання

 

 

 

 

 

 

Витрати газу, всього

млн.м3/рік

0,5

0,5

1,5

 

 

Протяжність газових мереж

км

0,3

1,1

1,4

 

3.5

Теплопостачання

 

 

 

 

 

 

Споживання сумарне

Гкал/год.

1,0

1,0

1,0

 

3.6

Протяжність мереж

км

1,5

1,5

1,5

 

4

Інженерна підготовка та благоустрій

 

 

 

 

 

4.1

Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин

га

%

20

58

3

9

-

 

4.2

Протяжність закритих водостоків

км

1,5

4,3

4,3

 

5

Орієнтовна вартість будівництва (в цінах 2019 року)

 

 

 

 

 

5.1

Загальна вартість цивільного будівництва, у тому числі:

млн. грн.

 

158

165

 

5.2

Вулично-дорожня мережа та пасажирський транспорт , в т.ч.                                                        

»

-

7

86

 

 

- вулично-дорожня мережа

»

-

7

80

 

 

- автостоянки

»

-

-

6

 

5.3

Інженерне обладнання, всього                        у тому числі:

 

-

151

100

 

 

- водопостачання

»

-

-

15

 

 

- каналізація

»

-

-

17

 

 

- електропостачання

»

-

6

30

 

 

- зв'язок і сигналізація

»

 

-

2

 

 

- газопостачання

»

-

13

6

 

 

- теплопостачання

»

 

-

-

 

 

- інженерна підготовка (підсипка)

»

-

74

15

 

 

- дощова каналізація

 

-

58

15

 

                             

 

Сєвєродонецькою міською радою розробляється стратегічна екологічна оцінка генплану міста Сєвєродонецька до якого входить детальний план території 73 мікрорайону. В зв’язку з цим немає необхідності в розробленні стратегічної екологічної оцінки детального плану території 73 мікрорайону.

           Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації: З проектом «Детальний план території 73 мікрорайону у місті Сєвєродонецьку Луганської області (доопрацювання)» можна ознайомитись на офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради у розділі «Містобудівна документація» - ]]>http://www.sed-rada.gov.ua/mistobudivna-dokumentaciya]]> та в відділі містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ради за адресою: м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, кімн.5, т.4-23-78 з 19.12.2019 р. по 18.01.2020 р.

           Заплановані інформаційні заходи:

- Розміщення графічних та текстових матеріалів на офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради у розділі «Містобудівна документація» та в будівлі Сєвєродонецької міської ради за адресою: м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, I поверх, хол .

- Інформування мешканців міста про проект детального плану та його обговорення через засоби масової інформації.

- Інформування власників та користувачів земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект детального плану, через засоби масової інформації.

           Пропозиції до проекту приймаються в строки з 19.12.2019 р. по 18.01.2020 р. у письмовому вигляді за адресою: м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, відділ містобудування та архітектури. Пропозиції подаються з урахуванням вимог ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, з особистим підписом, і повинні містити обґрунтування    з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

        Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до  проекту «Детальний план території 73 мікрорайону у місті Сєвєродонецьку Луганської області (доопрацювання)» призначити директора Департаменту землеустрою, містобудування та архітектури Рудя Гліба Всеволодовича.