УП та СЗН інформує: Укладання трудового договору

13-05-2019

  За статтею 24 КЗпП трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим у такому разі:

- під час організованого набору працівників;

- укладання трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;

- укладання контракту;

- якщо працівник наполягає на укладанні трудового договору в письмовій формі;

- під час укладання трудового договору з неповнолітнім (ст.187 КЗпП);

- укладання трудового договору з фізичною особою;

- в інших випадках, передбачених законодавством України.

  Укладаючи трудовий договір, громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладанні трудового договору. Забороняється укладати трудовий договір з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я.

  Також відповідно до ст. 29 КЗпП  до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

   - роз’яснити працівникові його права та обов’язки і поінформувати під підпис про умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

   - ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

   - визначити працівникові робоче місце, забезпечити його потрібними для роботи засобами;

   - проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.