Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи

04-04-2014

Відомості  про  відокремлені  підрозділи  юридичної  особи залучаються  до  її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру.

Виконавчий  орган  юридичної  особи  або  уповноважена ним особа зобов'язані подати державному  реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи заповнену реєстраційну картку про  створення  відокремленого підрозділу  та  рішення  органу  управління  юридичної  особи  про створення відокремленого підрозділу або повідомлення встановленого зразка про закриття відокремленого підрозділу.

Якщо документи для включення до Єдиного державного реєстру відомостей  про  відокремлені підрозділи юридичної особи подаються особою,  уповноваженою   виконавчим   органом   юридичної   особи, державному   реєстратору   додатково   пред'являються  паспорт  та документ, що засвідчує її повноваження.

Державний реєстратор має право залишити без розгляду подані документи якщо:

  • документи подані за неналежним місцем проведення реєстраційних дій;
  • реєстраційна картка не відповідає вимогам частин першої, другої та сьомої статті 8 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

Залишення документів, які подавалися для включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи,  без  розгляду не перешкоджає виконавчому органу юридичної особи або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного реєстратора  в  загальному порядку після усунення причин, що  були  підставою для залишення цих документів без розгляду.