Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи

02-05-2014

1. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є:

  • невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи;
  • невідповідність установчих документів вимогам частини третьої статті 8 Закону України №755 від 15.05.2003 р.;
  • порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема:
  • наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи;
  • невідповідність відомостей про засновників (учасників)юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
  • наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками)юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, які встановлені абзацом четвертим частини другої статті 35 Закону України №755 від 15.05.2003 р.;
  • наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися;
  • використання у найменуванні юридичної особи повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

За наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи державний реєстратор зобов'язаний не пізніше трьох робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації із зазначенням підстав для такої відмови та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до опису.

У разі відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи реєстраційний збір не повертається.

2. Після усунення причин, що були підставою для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи, засновники (учасники) або уповноважена ними особа можуть повторно подати документи на проведення державної реєстрації юридичної особи, які розглядаються у порядку, передбаченому Законом України №755 від 15.05.2003 р. для проведення державної реєстрації юридичної особи.