Публікація відомостей з Єдиного державного Реєстру

06-05-2014

Інформація  про проведення державної реєстрації юридичної особи,  про  зміну  місцезнаходження  юридичної  особи,  про зміну найменування   юридичної   особи,   про   прийняття   засновниками (учасниками)  або уповноваженим ними органом або судом рішення про виділ,  про  прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними   органом   рішення  щодо  припинення  юридичної  особи,  про постановлення  судового  рішення  щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про  банкрутство  юридичної  особи, про зменшення статутного фонду юридичної  особи,  про  проведення державної реєстрації припинення юридичної  особи,  про  втрату  або  заміну свідоцтва про державну реєстрацію,  про прийняття фізичною особою рішення щодо припинення підприємницької  діяльності,  про  постановлення  судового рішення щодо   припинення  підприємницької  діяльності  фізичної  особи  - підприємця, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством фізичної особи  -  підприємця,  про  постановлення  судового  рішення  щодо порушення  провадження  у  справі про банкрутство фізичної особи - підприємця,  про  постановлення  судового  рішення щодо припинення провадження  у справі про банкрутство юридичної особи або фізичної особи   -   підприємця   підлягає  обов'язковому  опублікуванню  в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

За  публікацію наступних повідомлень справляється плата в  розмірі  трьох  неоподатковуваних  мінімумів доходів  громадян (51 грн.),  яка  використовується на відшкодування витрат, пов'язаних з виданням спеціалізованого друкованого засобу  масової інформації:

1. Повідомлення  про  зменшення  статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи;

2. Повідомлення   про  прийняття  засновниками  (учасниками), уповноваженим ними органом або судом  рішення  про  виділ або припинення юридичної особи;

3. Повідомлення про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію;

4. Повідомлення про прийняття фізичною особою – підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності.

Плата за публікацію повідомлень в Бюлетені державної реєстрації повинна перераховуватися за такими реквізитами:

Отримувач ДП „Інформаційно-ресурсний центр”
Код (ЄДРПО)33499803
Розрахунковий рахунок №26003301812   у  ГОУ ВАТ „Ощадбанк” м. Київ
МФО 300465

Документом,  що  підтверджує внесення плати за публікацію повідомлень,  є  копія  квитанції,  виданої  банком,   або   копія платіжного доручення з відміткою банку.