Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення

08-05-2014

Документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи:

1. Нотаріально посвідчена копія рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;

2. Документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) рішення щодо припинення юридичної особи у Бюлетені державної реєстрації (Одержувач – Держпідприємництво, ЗКПО – 00013646, р/р №35222012000045 в ОПЕРУ ДКУ, МФО – 820172 - 51 грн.).

3. У випадках, встановлених законом, крім цих документів, додатково подається документ, який підтверджує одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення юридичної особи.

У разі припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання рішення щодо припинення юридичної особи підписується уповноваженими особами юридичної особи або юридичних осіб, що припиняються, та юридичної особи - правонаступника.

Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення голова комісії з припинення або уповноважена ним особа після закінчення процедури припинення, яка передбачена законом, але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, повинні подати особисто державному реєстратору такі документи:

1. Заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення;

2. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

3. Оригінал установчих документів;

4. Нотаріально посвідчену копію передавального акту, якщо припинення здійснюється в результаті злиття, приєднання або перетворення, або нотаріально посвідчену копію розподільчого балансу, якщо припинення здійснюється в результаті поділу;

5. Довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;

6. Документ про узгодження плану реорганізації з органом державної податкової служби (за наявності податкового боргу);

7. Довідку відповідного органу державної податкової служби про зняття юридичної особи з обліку як платника податків;

8. Довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про зняття з обліку;

9. Довідки відповідних органів фондів соціального страхування про зняття з обліку.

 У випадках, що встановлені законом, крім цих документів, додатково подається висновок аудитора щодо достовірності та повноти передавального акту або розподільчого балансу.

Передавальний акт або розподільчий баланс повинен бути затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи. Підписи на передавальному акті або розподільчому балансі повинні бути нотаріально посвідчені.

У разі державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті перетворення документи, які передбачені пунктами п’ятим – дев’ятим , державному реєстратору не подаються.

Зміни до установчих документів юридичної особи, що не припиняється в результаті приєднання, підлягають державній реєстрації після державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті приєднання.

Приєднання вважається завершеним з моменту державної реєстрації таких змін до установчих документів та державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються в результаті приєднання.

Злиття вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.

Поділ вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутворених юридичних осіб та державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу.

Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення.