Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

05-05-2014

Документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи:

1. Нотаріально посвідчена копія рішення засновників (учасників) щодо припинення юридичної особи;

2. Документ, що підтверджує внесення плати (51 грн.) за публікацію повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) рішення щодо припинення юридичної особи у Бюлетені державної реєстрації

Отримувач ДП „Інформаційно-ресурсний центр”
Код (ЄДРПО) 33499803
Розрахунковий рахунок №26003301812 у ГОУ ВАТ „Ощадбанк” м. Київ
МФО 300465

3. Засновники (учасники) юридичної особи або уповноважені ними орган чи особа не пізніше двох робочих днів з дати надходження до державного реєстратора цих документів погоджують з державним реєстратором призначення ліквідаційної комісії, порядок та строки ліквідації юридичної особи.

 У разі, якщо заявник не звернувся до державного реєстратора в дводенний строк, державний реєстратор не пізніше трьох робочих днів з дати надходження документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, вносить до Єдиного державного реєстру запис, в якому вказує як голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи керівника органу управління або засновника (учасника) юридичної особи.

Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії або уповноважена ним особа після закінчення процедури ліквідації, яка передбачена законом, але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у Бюлетені державної реєстрації повинен подати державному реєстратору такі документи:

1. Заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;

2. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

3. Оригінал установчих документів;

4. Акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який затверджено рішенням засновників (учасників) або уповноваженого ними органу (підписи на ліквідаційному балансі повинні бути нотаріально посвідчені);

5. Довідку відповідного органу державної податкової служби про зняття юридичної особи з обліку як платника податків;

6. Довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про зняття з обліку;

7. Довідки відповідних органів ФСС про зняття з обліку;

8. Довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

9. Паспорт та документ, що підтверджує повноваження особи, яка надає документи.

10. У випадках, що встановлені законом, додатково подається висновок аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу.