Які надходження ОСББ не обкладають податком на прибуток

20-03-2017

Ще з 2015 року кардинально змінилися правила оподаткування неприбуткових організацій, в тому числі і ОСББ. Фактично зараз ОСББ розділені на 2 групи - неплатники податку на прибуток і ті, хто сплачує податок на прибуток на загальних підставах. Крім того, на сьогоднішній день важливо ще, на які цілі витрачаються надходження. Адже якщо використання було нестатутне - оподаткування не за горами. А тепер - докладніше ...

ОСББ - платник або неплатник податку на прибуток: ось у чому питання

Нинішньою редакцією ПКУ встановлено пільгу, яка взагалі звільняє неприбуткові організації від сплати податку на прибуток. Але не просто так - а, звичайно ж, за певних умов. Отже, для того щоб бути неплатником податку на прибуток, ОСББ потрібно, щоб одночасно виконувалися 3 умови (п. 133.4 ПКУ)

• ОСББ створено і зареєстровано відповідно до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р № 2866-III;

• установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутку) чи їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

• ОСББ внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Разом з тим варто відзначити: якщо статутні документи не відповідають згаданому вимогу (або статут оформлений не за останньою редакцією Типового статуту) - є час привести його у відповідність до 01.07.2017 р - до цього терміну ОСББ не виключать з Реєстру неприбуткових організацій, якщо він в ньому вже числиться.

Якщо всі вищезгадані умови дотримані, то ОСББ не є платником податку на прибуток.

Йдеться про те, що нині немає розмежування між оподатковуваними доходами та неоподатковуваними доходами неприбуткових організацій, як це було до 2015 року. З 2015 року кардинально змінилися правила оподаткування неприбуткових організацій. Зараз ОСББ, які відповідають умовам п. 133.4 ПКУ (вище ми їх перерахували), взагалі не є платниками податку на прибуток, а якщо даних умов не відповідають - є платниками на загальних підставах.

Виходить, якщо ОСББ - неплатник податку на прибуток (відповідає вимогам п. 133.4 ПКУ), то будь-які надходження не підлягають обкладенню податком на прибуток. Але слід пам'ятати одне важливе правило про те, на які цілі можуть витрачатися отримані доходи. Адже, використавши їх не на статутні цілі, - доведеться оподатковувати.

Цільове використання доходів (прибутків)

Важливо: доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування витрат на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямків діяльності, визначених її установчими документами. Це пряма вимога ПКУ - пп. 133.4.2 ПКУ.

Тобто зараз ОСББ треба стежити не стільки за доходами, як за витрачанням коштів (інших активів) - направили їх на статутні цілі чи ні.

Якщо доходи (прибутки) будуть витрачені не так на статутні цілі - дані доходи потрібно буде обкласти і забути про свій пільговий статус неплатника податку на прибуток.

Між іншим, варто сказати, що в Типовому статуті ОСББ, в редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.09.2015 р № 238 в п. 5 р. IV говориться наступне:

«Грошові кошти об'єднання, включаючи кошти ремонтного, резервного фондів, витрачаються правлінням згідно з кошторисами, затвердженими загальними зборами співвласників, і окремими рішеннями загальних зборів співвласників».

Отже, статутне використання - це використання згідно із затвердженим кошторисом або за окремими рішеннями загальних зборів.
До того ж відзначимо: не зважають розподілом доходу (прибутків) виплати неприбуткової організації на користь засновників (учасників), працівників, членів такої організації (в т.ч. на підставі цивільно-правового договору), якщо дані витрати є фінансуванням витрат на своє утримання , реалізацію мети (цілей, завдань) і напрямків діяльності, визначених установчими документами такої неприбуткової організації (див. лист ДФСУ від 04.01.2017 р № 28/6 / 99-99-15-02-02-15).

Важливо підкреслити, що до змін в ПКУ (внесених Законом № 1667-VIII, який діє з 20.11.2016 р), будь-яка виплата доходу (прибутку) засновником (учасником), працівникові або члену неприбуткової організації на підставі цивільно-правового договору вважається використанням доходу цієї неприбуткової організації для вигоди такого учасника, тобто не за цільовим призначенням (див. листи ДФСУ від 23.12.2016 р № 27822/6 / 99-99-15-02-02-15, ГУ УКРІНФОРМ в Одеській області від 16.09.2016 р № 2042/10 / 15-32-12-01-14 і ГФС від 04.01.2017 р № 28/6 / 99-99-15-02-02-15).

Резюмуємо: фактично будь-які надходження, отримані ОСББ - неплатником податку на прибуток, не обкладаються податком на прибуток, якщо вони будуть витрачені на статутні цілі. Інформацію про доходи та витрати ОСББ вказує у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (форма затверджена наказом Мінфіну від 17.06.2016 р № 553), який надає в органи УКРІНФОРМ разом з річною фінансовою звітністю не пізніше 60-ти днів за звітним роком (для 2016 року - не пізніше 1 березня 2017 року).

Якщо ж ОСББ - платник податку на прибуток (оскільки не відповідає вимогам п. 133.4 ПКУ), то база оподаткування визначатиметься виходячи з бухфінрезультата до оподаткування (його беруть з форми 2 Звіту про фінансові результати з рядка 2290 (або з рядка 2295 - якщо збиток )), плюс / мінус різниці, які його коригують, прописані в ПКУ. Якихось звільнених від оподаткування доходів у такому випадку для ОСББ - платника податку на прибуток немає - для нього діють загальні правила.

Розплата за порушення цільового витрачання доходів (прибутків)

Так, у разі порушення статутного використання доходів (прибутків) наслідки будуть такі (пп. 133.4.3 ПКУ):

• потрібно надати протягом 20-ти днів за місяцем порушення Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (за період з початку року до кінця місяця порушення) і сплатити податок від суми нестатутного (нецільового) використання;

• контролери виключать з Реєстру неприбуткових організацій;

• до кінця року щоквартально наростаючим підсумком необхідно подавати декларацію з податку на прибуток і фінзвітність, а також сплатити податок на прибуток;

• з наступного року доведеться звітувати і сплачувати податок на прибуток на загальних підставах.

Узагальнимо вищесказане в схемі.

ОСББ

 

Чи відповідає вимогам п. 133.4 ПКУ

- створено та зареєстровано у порядку, визначеному законом, який регулює діяльність ОСББ;
- внесено контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
- установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед співвласників, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

 

Неплатник податку на прибуток

Платник податку на прибуток на загальних підставах

 

Подає Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації і фінансову звітність не пізніше 60-ти днів після закінчення року

Надає декларації з податку на прибуток і фінзвітність щоквартально або за підсумками року - в залежності від того, який дохід за попередній рік (до 20 млн. грн. або більше). Сплачує податок до бюджету на загальних підставах. Звільнених від оподаткування доходів немає. База оподаткування розраховується від бухфінрезультата (стр. 2290 (2295) ф. 2 плюс / мінус різниці)

 

Не важливо, які доходи виходять, важливо, щоб вони витрачались на статутні цілі.
Як тільки ця умова порушується, потрібно буде надати Звіт в 20 - ти денний термін після місяця порушення (і далі щоквартально до кінця року) і сплачувати податок на прибуток. Розпрощатися зі статусом неприбутківців. І з наступного року бути платником податку на прибуток на загальних підставах.

Координатор Сектору розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу Красюк Р.О.