Протягом якого строку має відбуватися підрахунок голосів у разі проведення письмового опитування співвласників?

03-04-2017

Скільки ще днів після 15-ти, наданих на поіменне опитування, можна підраховувати результати голосування для підбиття загальних підсумків голосування й оформлення його протоколом загальних зборів. І яка дата в такому разі повинна бути зазначена на протоколі загальних зборів.

ВІДПОВІДЬ: Зважаючи на те що всі важливі питання щодо діяльності ОСББ вирішуються Загальними зборами співвласників, перелік питань, які належать до виключної компетенції загальних зборів, та порядок проведення загальних зборів визначаються ст. 10 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-ІІІ (далі — Закон про ОСББ») і Статутом ОСББ.

Звертаємо увагу, що рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку!!!

Тому необхідно чітко дотримуватися положень, визначених законодавством України та Статутом, а саме:

  • прийняти рішення про проведення Загальних зборів Правлінням ОСББ або ініціативною групою, яка складається не менше як із 3-х співвласників.

Рішення варто зафіксувати в протоколі, у якому зазначити про: скликання загальних зборів, їх порядок денний, дату, час і місце проведення загальних зборів та стислу інформацію про суть питань і пропозицій, які розглядатимуться;

  • за 14 к. дн. до запланованої дати проведення загальних зборів повідомити (під розписку або рекомендованим листом) кожного співвласника про: дату, час і місце проведення загальних зборів, порядок денний та стислу інформацію про суть питань і пропозицій, які розглядатимуться;
  • провести загальні збори.

Загальні збори проводить голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх. Рішення на загальних зборах приймаються шляхом відкритого поіменного голосування, та вважається прийнятим, якщо за нього проголосували співвласники (їхні представники), які разом мають більше половини від загальної кількості голосів співвласників, а з деяких питань (визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, порядок управління та користування спільним майном, передання в користування фізичним і юридичним особам спільного майна тощо) — 2/3 загальної кількості всіх співвласників, звісно, якщо цей порядок визначений у Статуті.

Рішення загальних зборів викладається письмово та засвідчується особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату його голосування («за» чи «проти»).

Але не завжди всі співвласники можуть бути присутніми на загальних зборах, і виникає ситуація, коли важливі для життєдіяльності ОСББ питання вирішити неможливо.

Саме для уникнення блокування роботи ОСББ законодавством передбачено можливість проведення письмового опитування.

Відповідно до ст. 10 Закону про ОСББ, якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», тобто не зрозуміла позиція більшості, проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах. Письмове опитування співвласників здійснюють протягом 15-ти к. дн. із дати проведення загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, рішення вважаються неприйнятими.

Тобто якщо загальні збори проведено, і виникла необхідність проведення письмового опитування, то протягом 15-ти к. дн. із дати проведення загальних зборів необхідно не лише провести письмове опитування, але й устигнути підрахувати голоси, подані співвласниками під час проведення загальних зборів, і голоси, подані під час письмового опитування!

Тому бажано під час проведення загальних зборів обрати лічильну комісію та доручити їй забезпечити фіксацію результатів голосування щодо питань, винесених на обговорення та проведення письмового опитування, і підрахунок голосів протягом 15-ти к. дн., зазначивши це положення в рішенні загальних зборів — Протоколі.

Тобто рішення оформлюється Протоколом, у якому обов’язково зазначаються:

  • дата проведення загальних зборів, тобто день, коли відбулися збори;
  • порядок денний;
  • порядок обговорення питань, винесених на загальні збори;
  • підсумки голосування;
  • додатки (відомості про результати з поіменним голосуванням на загальних зборах; листки письмового опитування).

Своєю чергою, додатками до Протоколу оформлюються:

  • відомості про результати з поіменним голосуванням на загальних зборах;
  • листки письмового опитування, у котрих визначаються питання, які співвласник повинен заповнити особисто, зазначивши:

– дату проведення опитування;

– П.І.Б.;

– номер і загальну площу квартири;

– відповідь на запитання («так»; «ні»; «утримався»);

– поставити особистий підпис.

Після проведення опитування всі листки письмового опитування необхідно прошити й долучити до Протоколу.

У таких додатках обов’язково зазначається, що вони є невід’ємною частиною протоколу загальних зборів ОСББ.

Законом не вимагається складати протокол загальних зборів ОСББ за спеціальною формою, але задля уникнення помилок краще використовувати форму протоколу, що затверджена наказом Мінрегіону від 25.08.2015 р. № 203.

(За матеріалами ОСББ-ИНФОРМ)