Прийом на роботу працівників ОСББ: загальний порядок та особливості

18-04-2017

Для ефективного функціонування ОСББ, особливо створеного в великих будинках, необхідний персонал, який буде забезпечувати його безперебійну роботу. Разом з тим при формуванні штату дуже важливо дотримуватися належну процедуру прийняття на роботу.

Адже упущення деяких нюансів може не тільки порушити трудові права найманих працівників, а й, крім того, піддати ОСББ серйозних санкцій з боку контролюючих органів. У зв'язку з цим вашій увазі - наш матеріал.

Ухвалення працівників на роботу в ОСББ належить до повноважень голови правління ОСББ, - так випливає з п. 16 Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.08.2003 р № 141 (далі - Типовий статут).

Отже, є ОСББ і є працевлаштований голова правління. Що далі?

Умовно процес формування штату працівників ОСББ можна розділити на кілька етапів. Розглянемо кожен з них по черзі.

І. Затвердження штатного розкладу

Перш за все необхідно визначитися з чисельністю майбутніх працівників та затвердити штатний розклад. Відзначимо, що ні Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2011 р № 2866-III (далі - Закон № 2866), ні Типовий статут чітко не регулюють, до чиєї компетенції належать відповідні питання.

Ми вважаємо, що безпосередньо затвердити структуру і штатну чисельність, а також штатний розклад повинен голова правління. Однак узгодження, працівники яких професій і в якій кількості повинні бути найняті, має відбуватися колегіально - на засіданні правління. Разом з тим з урахуванням затвердженої на загальних зборах кошторису слід попередньо обговорити розміри посадових окладів: на повну чи ставку працюватимуть ті чи інші працівники та ін.

Які саме посади потрібно передбачити в штатному розкладі ОСББ, залежить від багатьох чинників.

Наприклад, якщо голова правління ОСББ володіє належними знаннями і навичками, на нього можна покласти обов'язки бухгалтера, і не вводити посаду останнього в штат. Так само можна обійтися без касира, якщо доручити прийом, зберігання і видачу готівкових коштів бухгалтеру або голові правління.

Крім того, при визначенні штатного розкладу велике значення має, чи буде залучати ОСББ керуючого. Так, якщо утримання будинку буде покладено виключно на ОСББ, напевно знадобляться прибиральники, сантехнік, електрик та ін. Якщо ж частина функцій з утримання будинку буде покладено на керуючого, саме останньому можна доручити організацію прибирання будинку і прибудинкової території, а також проведення дрібних поточних робіт з обслуговування будинку.

ІІ. Пошук кандидатів на штатні посади

Після того, як з'ясували, скільки працівників і яку професію необхідні, саме час приступати до пошуку кандидатів.

Найчастіше в ОСББ працевлаштовуються жителі будинків, в яких такі об'єднання створені. Тому почати пошук можна, поширивши оголошення про вакансії серед співвласників. Альтернативний варіант - дошки оголошень в під'їздах сусідніх будинків, мережа Internet і т.п.

У будь-якому випадку важливо пам'ятати, що оголошення про вакансії не повинно містити будь-яких обмежень за віком, статтю, расою, кольором шкіри, мовою, майновим станом, місцем проживання, політичних або релігійних переконань тощо. Адже подібні обмеження є порушенням ст. 11 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р № 5067-VI, ст. 241 Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996 р № 270/96-ВР і погрожують штрафом.

ІІІ. Відбір резюме, які відповідають вимогам, зазначеним в вакансії, і проведення співбесіди

Доручити цю задачу можна як голові правління ОСББ, так і будь-якому іншому члену (членам) правління.

В ході співбесіди насамперед варто якомога детальніше поінформувати кандидата на посаду про його потенційні обов'язки і переконатися, що він володіє необхідними знаннями та навичками для виконання тієї чи іншої роботи.

Ну і, звичайно ж, обов'язково потрібно з'ясувати, чи немає обставин, які відповідно до законодавства можуть бути перешкодою для його працевлаштування. Скажімо, чи досяг кандидат віку, з якого можна працевлаштуватися (ст. 188 Кодексу законів про працю України, далі - КЗпП), чи немає протипоказань за станом здоров'я для виконання тієї чи іншої роботи (ч. 6 ст. 24 КЗпП), не встановлені чи для такої особи обмеження щодо роботи за сумісництвом, якщо особа планує працювати саме на таких принципах (постанова Кабміну від 03.04.1993 р № 245) та ін.

Якщо кандидат підходить за всіма критеріями, залишається обговорити умови оплати труда¹, а також час, з якого особа може приступити до виконання своїх обов'язків.

¹ Іноді на практиці співвласники, які не мають можливості сплачувати грошові внески на утримання будинку, пропонують натомість прибирати будинок або виконувати будь-яку іншу роботу. Звертаємо увагу, що такі особи, за погодженням з органами управління ОСББ, можуть працювати на громадських засадах. Якщо ж їх працевлаштувати - так чи інакше доведеться платити заробітну плату: здійснити взаємозалік заборгованостей співвласників по внесках і ОСББ по заробітній платі не можна.

IV. Укладення трудового договору

Перш за все нагадаємо: трудовий договір - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язуються виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (ч. 1 ст. 21 КЗпП).

Згідно ч. 1 ст. 24 КЗпП, трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Цією ж нормою передбачено випадки, коли додержання письмової форми трудового договору є обов'язком. Серед таких випадків особливо звертаємо увагу на один - коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі.

Альтернативою письмового договору є оформлення трудових відносин шляхом написання працівником заяви про прийом на роботу і подальшого видання роботодавцем (в нашому випадку - головою правління ОСББ) наказу (останній, до речі, необхідно видати і в тому випадку, якщо трудовий договір укладено в письмовій формі - цього вимагає ч. 3 ст. 24 КЗпП).

У трудовому договорі (а якщо він полягає не в письмовій формі, то - в наказі голови правління про прийом працівника на роботу) слід зафіксувати, зокрема: місце роботи; посаду (згідно з Класифікатором професій ДК 003: 2010); дату, з якої працівникові потрібно приступити до роботи; посадові обов'язки працівника; умови оплати праці (посадовий оклад, можливі доплати); режим роботи; основна це робота для працівника або робота за сумісництвом і ін.

Також зауважте: при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи (ч. 2 ст . 24 КЗпП). Серед інших документів виділимо такі, як: довідка про ідентифікаційний номер, військовий квиток, свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, заяву про надання згоди на обробку персональних даних і т.п.

Окремо відзначимо: при працевлаштуванні бухгалтера, касира або особи, яка буде відповідати безпосередньо за отримання і зберігання готівкових коштів у вигляді внесків співвласників на утримання будинку, одночасно з трудовим договором з таким обличчям слід укласти договір про повну матеріальну відповідальність.

V. Повідомлення про прийом працівника на роботу

Працівник не може бути допущений до роботи без повідомлення УКРІНФОРМ про прийом працівника на роботу - це випливає з ч. 3 ст. 24 КЗпП.

Форма Повідомлення про прийом працівника на роботу (далі - Повідомлення) наведена в додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р № 413.

Якщо ОСББ уклало трудові договори одночасно з шістьма особами або більше - подавати Повідомлення доведеться засобами електронного зв'язку (з використанням електронного цифрового підпису) або на паперових носіях разом з копією в електронній формі. Якщо було працевлаштовано п'ять осіб або менше - Повідомлення можна подати в паперовій формі.

Серед іншого у формі Повідомлення вказуються дата і номер наказу або розпорядження про прийом працівника на роботу, а також дата початку роботи. У свою чергу, зауважте: дата наказу повинна передувати даті фактичного допуску працівника до роботи.

Підписувати відповідне Повідомлення повинен голова правління ОСББ, а після того, як буде працевлаштований бухгалтер, - також і останній.

Крім того, після працевлаштування бухгалтера про відповідному факт слід повідомити органи ДФСУ шляхом подачі заяви за формою № 1-ОПП із позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та / або податкового обліку». Зробити це слід в десятиденний строк з дня прийняття бухгалтера на роботу (п. 9.3 р. ІХ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р № 1588).

Якщо ж працевлаштоване особа є військовозобов'язаним або призовником - додатково про прийняття таких осіб на роботу в семиденний термін необхідно повідомити військові комісаріати (п. 3.4 р. ІІІ Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затвердженої наказом Міністра оборони України від 15.12.2010 р № 660).

VІ. Допуск працівника до роботи

Перш ніж допустити працівника до роботи, роботодавець зобов'язаний:
    * Роз'яснити працівникові його права і обов'язки та повідомити під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в даних умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
    * Ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором;
    * Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
    * Проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
Дані вимоги містить ст. 29 КЗпП.

Відзначимо: у випадку з ОСББ говорити про внутрішній трудовий розпорядок можна хіба що умовно. Адже, швидше за все, більшість працівників будуть працевлаштовані на неповний робочий день, і працювати вони будуть за сумісництвом. Отже, узгодити графік роботи необхідно ще раніше - під час співбесіди, а далі закріпити в трудовому договорі або в наказі про прийом на роботу.

Починаючи з першого дня допуску до роботи, робочий час працівників слід враховувати в табелі робочого часу.

VІІ. Інша документальне оформлення

У разі якщо робота в ОСББ для найнятого працівника є основною - в обов'язковому порядку повинен бути зроблений запис про неї в трудовій книжці. Пунктом 2.2 гл. 2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінсоцполітики від 29.07.1993 р № 58 (далі - Інструкція № 58), встановлений термін, протягом якого це потрібно зробити, - не пізніше, ніж протягом тижні з дня прийняття працівника на роботу.

На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи. Запис в трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом може бути зроблена за бажанням працівника (п. 1.1 гл. 1, п. 2.14 гл. 2 Інструкції № 58).

Записи в трудову книжку працівників повинен робити голова правління ОСББ.

Крім того, на працівника повинна бути заповнена особова картка (типова форма № П-2, затверджена спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 25.12.2009 р № 495/656). У загальному випадку заповнювати таку картку повинен працівник кадрової служби. Однак, оскільки доцільність створення останньої в ОСББ під питанням, робити це слід голові правління або бухгалтеру - в залежності від того, на кого покладено відповідні обов'язки. З заповненою карткою працівник повинен бути ознайомлений під підпис.

Таким є загальний порядок прийняття працівників на роботу в ОСББ. Ми сподіваємося, що наші роз'яснення обов'язково вам знадобляться!

Координатор Сектору розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу Красюк Р.О.