ЧИ ПОТРІБНО ОСББ РОЗРОБЛЯТИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ

29-05-2017

Чи обов’язково ОСББ розробляти Положення про ревізійну комісію або інший подібний документ та чий саме це обов’язок? Чи потребує такий документ затвердження загальними зборами?

Одразу зазначимо, що ч. 1 ст. 10 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2011 р. № 2866-III (далі — Закон № 2866) окреслює коло органів управління будь-якого ОСББ, відносячи до них загальні збори співвласників, правління та ревізійну комісію об’єднання. Той же підхід відображено й у Типовому статуті ОСББ, затвердженому наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.08.2003 р. № 141 (зі змінами).

Таким чином, здавалося б, створення ревізійної комісії або призначення ревізора обов’язкове.

Водночас у ч. 21 ст. 10 Закону 2866-III встановлено, що для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об’єднання на загальних зборах обирається із числа співвласників ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора. Отже, як бачимо, Закон передбачає альтернативну форму проведення ревізій — шляхом залучення аудитора.

Тому можемо зробити перший висновок — у статуті ОСББ має бути в обов’язковому порядку передбачено, яким чином здійснюватиметься контроль за фінансово-господарською діяльністю правління ОСББ: ревізійною комісією, ревізором чи із залученням професійного аудитора (аудиторської компанії).

Тепер з’ясуймо, чи обов’язково розробляти Положення про ревізійну комісію або інший подібний регламентний документ, що визначає її діяльність. Закон 2866-III у тій же ст. 10 (ч. 22) прямо вказує, що порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами. Таким чином, відповідь на обидва питання позитивна:

● для ОСББ, у яких статутом передбачено створення ревізійної комісії (ревізора), а не залучення аудитора, регламентний документ (положення тощо), що регулює порядок виконання ревізійною комісією (ревізором) своїх повноважень, обов’язковий, і загальні збори — єдиний орган ОСББ, який має право такий документ затверджувати. Хоча слід звернути увагу, що порядок діяльності ревізійної комісії може документально закріплюватися й безпосередньо в статуті ОСББ (адже Закон 2866-III жодним чином не обмежує форму та джерело закріплення такого порядку), у такому разі деталізувати цей порядок чи інші в окремому положенні тощо — справа особистого вибору співвласників.

За матеріалами ОСББ ІНФО.

Начальник відділу розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу Красюк Р.О.